Församlingsinstruktion 2018-2021

Församlingsinstruktion för Ludvika församling

Kyrkan i Ludvika finns i världens mitt, och här bor vi. Kyrkan

är inte en byggnad, utan består av människor. Byggnader

behöver vi också, till att mötas i, och de är fyllda av böner från

generationer före oss. Vi tycker om att leva och bo här och vi vill

att vår församling ska vara en positiv kraft som stärker vår

bygd.

Läs församlingsinstruktionen genom att klicka här