Församlingsinstruktion 2018-2021

Församlingsinstruktion för Ludvika församling

Församlingsinstruktionen är församlingens pastorala grunddokument.

I den beskrivs hur församlingen vill fullgöra sitt uppdrag, sin mission, att vara kristen kyrka i sin tid och på sin plats. 

Läs församlingsinstruktionen genom att klicka här