Prata med oss

Kontakt

Gotlands kyrkvecka

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gotlands kyrkvecka

Välkommen till Gotlands kyrkvecka 2-6 maj 2018. Här samlas människor från hela landet som är engagerade i och för Svenska kyrkan, människor som vill mötas, lära, samtala och fördjupa sitt andaktsliv tillsammans med andra. I år hälsar vi Sigtunastiftelsen välkomna som ny medarrangör, vilket ger Kyrkveckan en internationell dimension. Vi välkomnar också Västerås pastorat välkomna som partnerpastorat.

Bild: Collage - Foto av Mattias Wahlgren, Karin Rosvall, Ulrik Falström

Huvudseminarier och huvudinspiratörer är:

Torsdag 3 maj
Evigt uppdrag - kräver ny språkdräkt, nya arenor och en ny ton

Kent Wisti, präst, bildkonstnär, satiriker: Årets förnyare i Svenska kyrkan 2017.

Hur kan kyrkan förmedla evangeliet så det skär igenom mediebruset och in i nya landskap och verkligheter? Sylvassa iakttagelser om en värld och en kyrka i ständig förändring. Vill inspirera kristna till öppenhet, ärlighet, reflektion och till förändring så att vi vågar lämna det trygga och vana och bryta ny mark.

Torsdagens eftermiddagsseminarier är:
Kyrkans framtid (A)
Det interaktiva kyrkorummet (B)
Effata - Öppna dig (C)
Processmodell Regnbågsnyckeln (D)
Styrning och ledning  - Kyrkoråd och kyrkoherde (E)
Låt barnen komma till mig-om barnrätt, vuxennorm och maktförskjutning (F)
Svenska kyrkans internationella arbete – vad är det för något egentligen? (G)

Läs mer om torsdagens eftermiddagsprogram 

Fredag 4 maj
När kvinnor talar i församlingen – om tro och sexuella övergrepp

Maria Küchen, författare och debattör.

Man har talat om en pågående revolution. Den sociala aspekten av sexuella övergrepp i samhället och i kyrkan har lyfts fram med kraft av #metoo och #vardeljus. Men hur ska vi som kristna förhålla oss rent teologiskt? Vad skulle Jesus ha sagt om metoo? Hur relaterar det som hänt på djupet till Gud och kristen tro?

Fredagens eftermiddagsseminarier är:
#metoo – teologi (J)
Att vara vald med förtroende (K)
Effata - Öppna dig (L)
Politikersamtal och Nikodemusmässa (M)
Hållbar arbetsmiljö för diakoner och präster (N)
Skapelsetid – tid för hållbarhet (O)

Läs mer om fredagens eftermiddagsprogram 

Lördag 5 maj
Att styra en församling – om att vara vald i Svenska kyrkan

Håkan E Wilhelmsson,  fd. domprost, kyrkoherde i Malmö och författare.

Vad är skillnaden mellan att leda och styra en församling? Vad är uppdraget som kyrkorådsledamot? En guide och introduktion för både nyvalda och mer erfarna medarbetare i Svenska kyrkan.  Ett ovärderligt och angeläget perspektiv på kyrkans värld för alla som på olika sätt lever i den.

Lördagens eftermiddagsseminarium är:
Religion och samhälle – vad säger utvecklingen i Sverige och Egypten om framtiden? (S)

Läs mer om lördagens eftermiddagsprogram 

 

Programmet som pdf

Nu finns programmet för Gotlands kyrkvecka även som utskrivbar PDF att ladda ner. Klicka på länken och hämta hem, läs och sprid i din församling. Uppdaterad den 14 februari.

Kostnad

Kostnad för deltagande är 1 600 kronor per person.
Då ingår utflykt med buffé, alla seminarier, lördagens
jubileumsmiddag, fika samt lunch torsdag-lördag. Kom
gärna hela arbetslaget. För den som även deltar i pilgrimsvandringen tillkommer en extra kostnad.

Arrangörer av Gotlands kyrkvecka är Svenska Kyrkan Visby domkyrkoförsamling, Svenska Kyrkan Visby stift, Sensus, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Internationella avdelning och Sigtunastiftelsen.