Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Gotlands kyrkvecka

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gotlands kyrkvecka

Välkommen till Gotlands kyrkvecka 8-12 maj 2019. Här samlas människor från hela landet som är engagerade i och för Svenska kyrkan, människor som vill mötas, lära, samtala och fördjupa sitt andaktsliv tillsammans med andra.

Bild: Mattias Wahlgren

Under Gotlands kyrkvecka 2019 vill vi särskilt fokusera på hur vi kan vara kyrka i vårt rika och mångkulturella samhälle. Vi har en unik möjlighet att vara brobyggare! Kyrkveckans huvudinspiratörer 2019 och därmed seminariehållare på respektive dag är:

torsdag 9 maj
kyrka och tro i det mångreligiösa mediesamhället

Vi lever i ett samhälle som genomsyras av medierad kommunikation. Vad betyder det för vår bild av andra, liksom för vår syn på oss själva? Och vad betyder det för vår tro och för vår kyrka?
Utifrån en reflektion kring kommunikationens betydelse för människa och samhälle får vi pröva nya sätt öka förståelse och samförstånd mellan människor med olika religiös och kulturell bakgrund.
Alf Linderman, religionssociolog och direktor, och Elisabet Mattizon Armgard, programsekreterare Abrahams Barn, Sigtunastiftelsen.

fredag 10 maj
att hitta nya vägar och former i församlingsarbetet

Henrik Thörnqvist och Bergsjöns församling, berättar om hur en församling där många av Svenska kyrkans yttre förutsättningar nått vägs ände, ändå kan hitta nya  vägar och former. Just mångfalden har visat sig vara den stora möjligheten som har vitaliserat och gett nya perspektiv åt församlingsarbetet. Vi får ett antal ”nycklar” som kan öppna upp för nya insikter, samtal och reflektion.

lördag 11 maj
framtiden bor hos oss - ett nätverks berättelse

Framtiden Bor Hos Oss och Bergsjöns församling delade 2018 på priset som Årets förnyare i Svenska kyrkan. Här får vi ta del av nätverkets och därmed Svenska kyrkans kamp för överlevnad i förortsmiljö. Men det handlar också om stolthet och erfarenheter som i dagens samhälle i allt högre grad blir efterfrågade överallt inom hela Svenska kyrkan.

Det kompletta programmet för Gotlands Kyrkvecka 2019 kommer att finnas bokningsbart på nyåret. Vill Du redan nu förhandsanmäla Dig, skicka ett mejl till:
visby.gotlandskyrkvecka@svenskakyrkan.se

Arrangörer av Gotlands kyrkvecka är Svenska Kyrkan Visby domkyrkoförsamling, Svenska Kyrkan Visby stift, Sensus, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Internationella avdelning och Sigtunastiftelsen.