Stora kapellet under Gotlands kyrkvecka 2016
Foto: Mattias Wahlgren

Fredag 25 augusti

Som kyrkokansliets förre kommunikationschef reflekterar Gunnar Sjöberg över nutida och framtida utmaningar under förmiddagens seminarium. Hur kommunicerar vi kristen tro och Svenska kyrkan i den tid som är?

Eftermiddagens seminarier börjar 13.30 och handlar om:

Att kommunicera kyrka och tro i vår tid (J)
13.30-15.00
Samtalet fortsätter där förmiddagens seminarium slutade. Hur kan vi tänka kring att kommunicera tro i vår tid? Vilken teologisk grund kan församlingens kommunikationsstrategi vila på? Och hur kan vi arbeta i vår egen församling hemma? Gunnar Sjöberg reflekterar över nutida och framtida utmaningar.

När verkligheten kallar (K)
13.30-15.00
Med erfarenheter och konkreta exempel från ett aktionsforskningsprojekt i Mölndal reflekterar Jonas Ideström över kyrkans uppdrag. Hur kan vi tänka, prata och praktisera teologi på ett fruktbart och livgivande sätt? Hur kan kyrkan hjälpa oss att leva trovärdigt och sant i en tid präglad av splittring och rädsla?

Hur är det med arvsynden? (L)
13.30-15.00
Vad hände med Adam, Eva och ormen? Går det att tala om arvsynden idag? Med utgångspunkt i Martin Luthers teologi och med hjälp av några nutida teologer närmar vi oss en av den kristna trons mer omstridda läror tillsammans med Eva-Lotta Grantén, Lunds stift.

1599 års orgel – ett mångårigt projekt har gått i mål (M)
13.30-15.00
1599 års orgel innehåller många spännande delar. Årtalet får betraktas som ett samlingsnamn – det finns såväl äldre delar som yngre. Återuppbyggnaden kan kallas en pusseldeckare. Claes Holmgren och Inger Harlevi berättar om unika orgelpipor, rådsherrar som betalade orgeln och sist men inte minst –
Visbytabulaturen, orgelboken från tidigt 1600-tal.

Måla akvarell (N)
13.30-15.00
Inger Jonasson har varit utsänd av Svenska kyrkan och arbetat som bildlärare vid den lutherska kyrkans institutioner i Betlehem med särskild inriktning på akvarellmålning. Begränsat antal platser och det finns bara möjlighet att delta under en av två dagar.

Grammofonskivans tredje sida (O)
13.30-15.30
Finns det ett utrymme mellan ”liberal” och ”traditionalistisk” tro i de hårda polariseringarnas tid? Och vad gör den som inte känner sig hemma under någondera etiketten? Eva Cronsioe presenterar sin bok ”Gud i verkligheten” och inbjuder oss att lyssna efter musiken som tycks komma från en ”obeaktad tredje sida på våra nötta grammofonskivor”.

Digitala hjälpmedel inom kyrkans pedagogik (P)
13.30-15.00
Maria Orrung, Sensus och Kristina Wänblom, Verbum berättar om möjligheterna i den digitala utvecklingen när det gäller konfirmandarbete och vuxenpedagogik utifrån de digitala tjänsterna ViDelar.nu och Verbum Novum Undervisning.