Fredag 8 maj

Efter förmiddagsseminariet "Unga människors ovillkorliga plats i kyrkan" med Britt-Marie Frisell går det att medverka vid:

Måla akvarell (I)
13.30–15.00
Lev din konstnärsdröm – måla akvarell i vackra Visby vid tre seminarietillfällen. Du får under ledning av arbetsterapeuten och konstnären Inger Jonasson lära dig grunderna för akvarellmålning. Detta sker under tre eftermiddagsseminarier. Inger håller med material som man kan köpa om man vill efter kursen.
Denna kurs utgår från nybörjare och alla kan vara med.
Inger Jonasson har varit utsänd av Svenska kyrkan och arbetat inom den lutherska kyrkan bl a vid Dar al Kalimas konsthögskola som bildlärare.

Att få ta sin kyrka i besittning, om arbetet med unga konfirmandledare (J)
13.30–15.00
Fördjupning från förmiddagens huvudseminarium. Årets förnyare i Svenska kyrkan, Britt-Marie Frisell, tar oss med på en resa kring unga människors villighet att ta ansvar, deras önskan att vara ledare och aktiva kyrkomedlemmar och hur vi genom att fråga om de vill vara med, kan ge unga människor en erfarenhet för livet.
I seminariet får vi samtala om modet att låta unga människor påverka gudstjänstslivet, utöva undervisning bland konfirmander och andra, deras möjlighet att leva i och med diakoni som måttstock samt att vara missionärerna lokalt och globalt. Vi får sätta ord på styrkan i det som sker, när unga människor tar sin kyrka i besittning. 

Kom, allt är inte tillrett! (K)
13.30–15.00
Utifrån ett församlingsprojekt så får vi konkret följa arbetet med unga frivilliga i kyrkan. Med Bibelns berättelser, kyrkoårets skiftningar och Frälsarkransen som pedagogiskt redskap så växer sakta deras eget verksamhetsår fram. Det handlar om att som anställda våga tänka lite nytt kring att vara kyrka, att ge utrymme för ungas skaparglädje och få dem att växa i både ledarskap och tro.
Med Jonas Deckmar som är konfirmandkonsulent i Härnösands stift och komminister i Torps församling.  

Interaktiv kyrka (L)
13.30–15.00
Domkyrkan vill vara ett Guds hus – för evigheten, och samtidigt ett folkets hus – här och nu. Trots en anrik historia så är Sankta Marias viktigaste tid nu. Att visa samtidskonst kan fungera som ett kliv närmare sin lokala kontext och tidens strömningar. Vi talar om våra kyrkorum som inbjuder till interaktivitet.
Seminariet hålls i domkyrkan med domprost Mats Hermansson

Mammor som förändrar sin egen verklighet (M)
13.00–15.00
Mammor som förändrar sin egen verklighet – läkaren Ingrid LeRoux berättar.
Ta chansen att få lyssna till Svenska kyrkans utsända i Sydafrika! Hennes arbete har rönt stor uppskattning runt om i värden! För mer än 35 år sedan startade läkaren Ingrid LeRoux tillsammans med lokala sjukvårdare projektet Philani - som betyder att bli frisk-. Hon såg att behoven var stora särskilt för kvinnor och barn. Ingrid och hennes kollegor utvecklade så småningom metoden mentormammor. Det innebär att man rekryterar erfarna mammor som hjälper andra mammor. Projektet växer både inom Sydafrika, men har också startats i Swaziland och Etiopien. Läs mer om projektet på hemsidan.

Normer kring tro, sexualitet och kön (N)
13.30–15.00
Vill ni arbeta med frågor som rör normer i er församling, men ni vet inte riktigt hur? Ta del av en Rutbildning, en interaktiv workshop kring normer och identitet. 

Kristen försoningsteologi mellan Anselm och Charlie Hedbo (O)
13.30–15.00
I en värld där oförsonlighet verkar breda ut sig har Teologiska kommittén tagit fram en mycket spännande antologi där den kristna försoningstanken belyses från en mängd perspektiv. Vad innebär försoning i Bibeln och i teologihistorien? Var Jesus tvungen att dö? Vad betyder kristen försoning i vår tid? Är den ett hinder eller en tillgång i mötet mellan olika religioner och övertygelser?
Jakob Wirén leder samtalet.