Lördag 23 augusti

Programet för lördagen börjar med "En kyrka mitt i samtiden" med Lisa Tegby.

Eftermiddagsseminarier:

O. Att vara kyrka utanför kyrkmuren
Samtalet med kontraktsprost Lisa Tegby fortsätter i en mindre grupp. Hur är vi kyrka i vår vardag, hur når vi, som på olika sätt representerar kyrkan, ut med budskapet om befrielse till människor i vår omgivning?  

P. Konsten i barnbiblar
Vilken betydelse har bilden som berättelsebärare när vi pratar med barn om Gud? Samtal med Mats Hermansson och Kristina Wänblom utifrån den nyutkomna barnbibeln Bibelberättelser för barn i Norden och klassikern Bibel för barn.  

Q. Att förklara sin tro i mötet med andra
Ta del av 12 unga personers berättelser, erfarenheter och intryck från Kyrkornas världsråd i Busan i Sydkorea. Hur fungerar ekumenik internationellt och hur kan vi jobba med ekumenik lokalt?  Hur kan vi som kyrka vara en del i en internationell ekumenisk rörelse för fred och rättvisa?

R. Laga klimatsmart mat (max 15 deltagare)
Workshopen riktar sig till dig som är nyfiken på klimat, hållbarhet och internationella frågor. Här får lära genom att laga mat tillsammans med andra. Du får med dig konkreta verktyg och färdiga upplägg för att jobba med frågorna i grupp på hemmaplan. Workshopen utgår från Världens kurs-materialet Matlag för klimaträttvisa, ett folkbildningsmaterial om hur vår livsstil påverkar klimatet och hur vi kan välja att leva mer hållbart.  

S. Möta människor med psykisk ohälsa
Människor med psykisk ohälsa möter ofta fördomar och negativa attityder i samhället. Församlingen kan erbjuda rum för samtal som stärker individer och ger dem kraft och kunskap att stå upp för sina rättigheter.
Kerstin Selén från Sensus samtalar utifrån kampanjen Hjärnkoll och ett samtalsmaterial att använda i mötet med människor med psykisk ohälsa.