Årets förnyare i Svenska kyrkan 2016 blev Katarina församling, här med Visby stifts biskop Sven-Bernhard Fast.
Foto: Mattias Wahlgren

Torsdag 24 augusti

Årets förnyare i Svenska kyrkan 2016, Katarina församling i Stockholm, berättar under förmiddagens seminarium om hur församlingen går från ord till handling.

Eftermiddagens pass börjar 13.30 och då med:

Katarina församling - Socialt företagande (A)
13.30-15.00
Katarina församling har tagit fram nya modeller för diakonalt arbete som innehåller ett medvetet arbete med socialt företagande. Församlingen är en inspirationskälla för många andra och deras idéarbete går att omsätta även utanför storstaden.
Kristina Högdahl, diakon i församlingen berättar:
Så här tänker vi – så här har vi gjort.

Katarina församling – Gudstjänstutveckling (B)
13.30-15.00
Katarina församling har ett rikt gudstjänstliv som blivit ett vattenhål för många stockholmare. Kyrkan fylls varje söndagsförmiddag. Man har vågat att gå från ord till handling i sitt förnyelsearbete. Verksamheten återspeglar en förståelse för samtiden och en helhetssyn på människan.
Olle Carlsson, Hans Vainikainen och Irma Schultz Keller.

Måla akvarell (C)
13.30-15.30
Inger Jonasson har varit utsänd av Svenska kyrkan och arbetat som bildlärare vid den lutherska kyrkans institutioner i Betlehem med särskild inriktning på akvarellmålning. Begränsat antal platser och det finns bara möjlighet att delta under en av två dagar.

Varför flyr människor från sitt hemland? (D)
13.30-15.00
Ett möte med Marika Griehsel, dokumentärfilmsregissör som berättar om hur livet är för människorna i ett av världens största flyktingläger, Kakuma i Kenya. Hon utgår från sin och filmskaparen Lollo Jarnebrinks film ”Om du kommer härifrån…” som du ser senare på kvällen i domkyrkan.

Lokala strategier för kyrkovalet (E)
13.30-15.30
17 september 2017 har 5,2 milj medlemmar i Svenska kyrkan möjlighet att välja företrädare. Valkansliet arbetar för ett säkert och korrekt genomförande. Det är femte valet sedan skiljandet från staten. Varje val är speciellt bland annat genom förändringar i regelverket och teknisk utveckling. Malin Wrigstad och Johan Nilsson från Kyrkokansliet i Uppsala berättar om årets val.

Teser för arbetsgivare - vad skulle Luther ha spikat upp? (F)
13.30-15.30
Möjligheten att ta del av predikan och bibeln, det allmänna prästadömet och direktkontakt mellan människan och Gud är några bidrag från Luther. Om Luther levde och verkade idag, vilka teser skulle han då spika upp gällande ledarskap och
arbetsgivarperspektiv utifrån kyrko- och människosyn?
Eva-Lotta Grantén, Lunds stift och Anna von Malmborg, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.