Foto: Mattias Wahlgren

Fredag 4 maj

Förmiddagens seminarium leds av Maria Küchen, författare och debattör, om kölvattnet från #Metoo och den teologiska förhållningen.

Eftermiddagens seminarier börjar 13.30 och handlar om:

#metoo – teologi (J)

13.30-15.00
Seminariet fortsätter på förmiddagens tema. Om kvinnor som talar om det angelägna, om tro och sexuella övergrepp – Hur ska kyrka och församling tänka? Vad får #metoo-rörelsen för teologiska konsekvenser? Vad skulle Jesus ha sagt om #metoo? Hur relaterar det som hänt på djupet till Gud och kristen tro?

Maria Küchen, författare och debattör

Att vara vald med förtroende (K)

13.30-15.00
Seminariet vill vara en aptitretare inför morgondagens förmiddag. Vi borrar i vad uppdraget som kyrkorådsledamot innebär

En introduktion för både nyvalda och mer erfarna medarbetare i uppdraget att styra i Svenska kyrkan.  Ett nödvändigt perspektiv på kyrkans värld för alla som på olika sätt lever i den.
Håkan E Wilhelmsson ,f.d. domprost, kyrkoherde i Malmö och författare 

Effata - Öppna dig (L)

13.30-15.00
Presentation av processutbildning för arbetsplatser som utgår från de sju diskrimineringsgrunderna och ger verktyg för att ta fram aktiva åtgärder för likabehandling. Likabehandlingsarbetet handlar om att förändra normer, strukturer och arbetssätt så att allas kompetens och fallenhet tas tillvara. Passar för församlingens medarbetarlag.

Arrangör: Västerås pastorat

Lotta Lirkas och Karin Sveland Ludvigson, Likabehandligsstrateger, Stiftsgården Rättvik

Politikersamtal och Nikodemusmässa (M)

13.30-15.00
Sedan 10 år inbjuder Visby domkyrkoförsamling ledande företrädare för de politiska partierna till samtal under Almedalsveckan varje sommar. Både kyrka och politik vill komma bortom klyschor och nå det mänskliga och angelägna. Kyrkorummet är allas vårt gemensamma rum för att möta vår tids problem. Kan man bjuda in till liknande samtal i församlingen med lokala partiföreträdare inför höstens val?
Lisbeth Gustafsson, författare och journalist, samt Mats Hermansson, domprost

Hållbar arbetsmiljö för diakoner och präster (N)

13.30-15.00
Ta del av resultaten från Malmö högskolas aktuella studie om diakoners och prästers psykosociala arbetsmiljö. Vad främjar en bra arbetsmiljö och vad behöver förbättras? Vad ser vi att vi kan göra för att skapa hållbara arbetsplatser.

Kom och reflektera tillsammans med Anna von Malmborg, utvecklingschef och samordnare för arbetsmiljöfrågor på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Skapelsetid – tid för hållbarhet (O)

13.30 -15.00
Agenda 2030 globala mål för en hållbar utveckling finner gehör världen över. Klimat och miljöfrågor adresseras som avgörande för skapelsens framtid. Hur kan vi som församling reflektera och handla teologiskt? Vad kan vara vår särskilda uppgift?

Seminarium tillsammans med Henrik Grape, handläggare för hållbar utveckling, Svenska kyrkan och Urban Hermansson, folkbildare i hållbarhet Sensus.