Torsdag 19 maj

Torsdagens förmiddag ägnas åt 2015 års förnyare, Mikael Ringlander med start 09.00. Eftermiddagen är vikt åt följande:

Kyrka och kultur (Seminarium A)
13.30 - 15.00
Hur kan kulturen och kyrkan samverka för att skapa nya och damma av gamla arenor som växtplats för människor och tro? Ett inspirationstillfälle för oss som vill arbeta för större samverkan mellan kyrka och kultur. Mikael Ringlander och flera från Kultursamverkan konkretiserar förmiddagens tankar.

Från befrielseteologins grund - till att göra teologi i Mellanöstern (B)
13.30 - 15.00
Uppdraget för Kerstin och Rolf Pearson, Svenska Kyrkans utsända i Mellanöstern, har främst handlat om den lilla obetydliga människan som Guds avbild. Detta i en region som ständigt utsätts för övergrepp och där samhällen kämpar för rättvisa, försoning och fred. De har verkat inom den Lutherska Kyrkan i Jordanien och det Heliga Landet bland annat med att starta ett pilgrimscenter vid Jesu dopplats.
Möt diakonen Kerstin och prästen Rolf Pearson i samtal och reflektion och ta del av deras erfarenheter. .

Teser för arbetsgivare - vad skulle Luther ha spikat upp? (C)
13.30 - 15.30
Möjligheten att ta del av predikan och bibeln, det all männa prästadömet och direktkontakt mellan människan och Gud är några bidrag från Luther. Om Luther levde och verkade idag, vilka teser skulle han då spika upp för arbetsgivare gällande ledarskap och arbetsgivarperspektiv utifrån kyrko- och människosyn?
Kom och reflektera med oss! Eva-Lotta Grantén, präst, docent i etik och Anna von Malmborg, personalvetare, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Det interaktiva kyrkorummet (D)
13.30 - 15.00
Domkyrkan vill vara ett Guds hus – för evigheten, och samtidigt ett folkets hus – här och nu. Trots en anrik historia så är Sankta Marias viktigaste tid just nu. Att viss samtidskonst kan fungera som ett kliv närmare sin lokala kontext och tidens strömningar. Vi talar om våra kyrkorum som inbjuder till interaktivitet.
Seminariet hålls i domkyrkan av domprost Mats Hermansson.

Liv i kyrkan – Kyrkan i livet (E)
13.30 - 15.00
Under hösten kom boken "Liv i kyrkan – Kyrkan i livet". Katarina församling vill dela sina erfarenheter av gudstjänstförnyelse och socialt företagande. Församlingen har också engagerat sig i flyktingsituationen.
I samarbete med moskén och Islamic Relief, tar man emot flyktingar i församlingens lokaler och erbjuder mat, en säng samt medmänsklighet. Möt Lisbeth Gustafsson, journalist, Katarina församling och deras kyrkoherde Olle Carlsson.

Våra kyrkogårdar – en berättelse om tro och människoöden (F)
13.30 - 15.00
Hur kan vi väcka intresse för våra äldre kyrkogårdar? Med stor respekt för platsen och de döda kan en dramatiserad guidning väcka intresse för såväl kyrkogårdar som stadens historia.
Visby kyrkogårdsförvaltning tog 2012 fram en bok om stadens kyrkogårdar, "Bland ringkors och murgröna". Utifrån boken skrev stiftskommunikatör Lars Bäckman ett manus för en dramatiserad kyrkogårdsvandring.