Lördag 21 maj

Lördagens förmiddagspass viks åt Caroline Krook som berättar om "Bergman och tron" från klockan 9 till 12. Efter lunch finns följande seminarier att välja mellan:

Bergman, tron och församlingen (R)
13.30 - 15.00
Caroline Krook fortsätter att dela tankar om regissören Ingmar Bergman. På vilket sätt har Bergmans verk påverkat det svenska kulturlivet, den svenska folksjälen och vår egen kyrka? Har han gett oss ett gemensamt språk för att tala om existentiella frågor? Hur kan Bergmans arv avspegla sig i en församlings liv?

Hållbart arbetsliv - de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (S)
13.30 - 15.00
Den psykiska ohälsan ökar i arbetslivet. Från 31 mars 2016 finns förtydligande krav på kunskap och mål i det förebyggande arbetet gällande ohälsosam arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Vad betyder de nya reglerna och hur kan vi använda dem i vårt arbete med att skapa friska och hållbara arbetsplatser?
Mari Burell, arbetsgivarkonsult, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Utveckling med ideella (T)
13.30-15.00
En laddad kyrka är beroende av ideell kraft. Hur kan den kraften bäst kanaliseras? Ett seminarium om att vara kyrka tillsammans och att göra kyrka tillsammans.
Med Rikard Olofsson, stiftsadjunkt Stockholms stift.

Fredskultur - bibelsyn- gudsbilder (U)
13.30 - 15.00
Ett seminarium som handlar om kyrkans uppdrag att bygga en fredskultur. I det arbetet är bibelsyn och  tankar om gudsbilder centrala. Hur ser sambandet ut och hur påverkar de varandra? Var med i ett reflekterande kring fredskultur – bibelsyn – gudsbilder. Hur ser samband och sammanhang ut? Och hur kan detta landa hemma i församlingen?
Seminariet leds av ärkebiskop emeritus KG Hammar..