Torsdag 7 maj

Förmiddagens seminarium är "Att prata om livet med en penna" med Tommie Sewon. Eftermiddagens utbud är:

Att sätta ord på det hjärtat redan visste (Seminarium A)
13.30–15.00
Workshop med Tommie Sewon. Fördjupning i samtal- och skrivmetoder utifrån förmiddagens pass om att "Att prata om livet med en penna".

Måla akvarell (B)
13.30–15.00
Lev din konstnärsdröm – måla akvarell i vackra Visby vid tre seminarietillfällen. Du får under ledning av arbetsterapeuten och konstnären Inger Jonasson lära dig grunderna för akvarellmålning. Detta sker under tre eftermiddagsseminarier. Inger håller med material som man kan köpa om man vill efter kursen.
Denna kurs utgår från nybörjare och alla kan vara med.
Inger Jonasson har varit utsänd av Svenska kyrkan och arbetat inom den lutherska kyrkan bl a vid Dar al Kalimas konsthögskola som bildlärare.

Baka med årstiderna (C)
13.30–15.00
Vad händer om vårt ansvar för skapelsen får komma ända in i fikagemenskapen? Anna Braw, redaktör för boken Baka med årstiderna berättar om hur trädgården och resten av naturen kan få inspirera oss att välkomna varandra till bords.

Scorx – öva din stämma på nätet (D)
13.30–15.00
Sjunger du i kör eller är du körledare? Kanske är du allmänt intresserad av musik och metoder?
Välkommen till ett seminarium där du får pröva på metoden och verktyget på nätet – Scorx. Det är ett nytt sätt att öva in sin stämma, och du kan göra det hemma vid datorn. Lyssna, följ med i notbilden och sjung med! Med Marit Zetterström, nationell verksamhetsutvecklare körmusik, Sensus.  

Människovärde och civilkurage (E)
13.30–15.00
Hur kan vi härbärgera goda samtal om människovärde och människosyn när främlingsfientliga eller rasistiska kommentarer poppar upp i fikarummet eller församlingsverksamheten?
Det är en av grundfrågorna i Projekt Människovärde. I denna workshop får vi pröva metoder och förslag kring förhållningssätt med hjälp av teatergruppen Tage Granit. Som deltagare i workshopen prövar du dina idéer genom att regissera - du behöver alltså inte själv agera på scenen.    

Hur tar vi hand om vårt kulturarv? (F)
13.30–15.00
Renoveringen av Visby domkyrka.
Arr. Visby domkyrkoförsamling  

Den föränderliga kulturen på kyrkogården (G)
13.30–15.00
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation genomförde under 2014 en designtävling om gravanordningar för förnyelse av den kanske viktigaste symbolen på kyrkogården. Drygt 260 bidrag lämnades in. Hur har konstnärerna resonerat kring sambandet mellan sorg, minnen och gravplatsmarkörer? Eva Grönwall, begravnings- och kyrkogårdsenheten vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.