Foto: Mattias Wahlgren

Vad vill Gotlands kyrkvecka?

Gotlands kyrkvecka vill:

  • Vara en mötesplats för människor som känner kärlek till Svenska kyrkan, för samtal och pedagogiskt nytänkande
  • Visa att teologi är en skapande verksamhet. Teologi gör vi tillsammans
  • Skapa teologi som motar uppgivenhet och gjuter nytt blod i Svenska kyrkan
  • Lyfta fram goda tankar och erfarenheter som inspirerar till nya äventyr
  • Pröva mötet mellan olika kulturella uttryck, som kombinerar samtiden, kyrkorummet och i mässan
  • Låta tankar, funderingar, och erfarenheter av personlig tro delas
  • Ge plats för det gotländskt magiska. Det vackra och spännande, det kulturella, det geologiska, det historiska och kyrkliga kombineras under dagarna. 

Gotlands kyrkvecka vill vara mötesplatsen där allt detta gränsöverskridande är möjligt och faktiskt får hända - och att dessa upplevelser, idéer och metoder kan växa och leva vidare på hemmaplan. Lokalförsamlingens liv är i centrum. 

Det blir tid för diskussion, inspiration och reflektion. Du är välkommen själv, med församlingens ledningsgrupp, kyrkorådet eller hela arbetslaget. Ta chansen att vara med i ett forum där centrala ämnen för kyrkan diskuteras, analyseras och ställs på sin spets!

Arrangörer av Gotlands kyrkvecka är Svenska Kyrkan Visby domkyrkoförsamling, Svenska Kyrkan Visby stift, Sensus, Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska Kyrkans Internationella avdelning och Sigtunastiftelsen.