Torsdag 21 augusti

Programet för torsdagen börjar med "Kyrkliga handlingar som drop-in" med Jerker Alsterlund.

Eftermiddagsseminarier:

A. Kyrkan vänder trenden – Kyrkliga handlingar
Fördjupning från förmiddagen. Årets förnyare Jerker Alsterlund och Jonas Eek, Verbum, samtalar med seminariedeltagarna kring att vända en trend och att se möjligheter i vår kyrka.
Tillsammans kan vi!  

B. Pilgrimsvandring i Visby med Frälsarkransen
Pilgrimsvandra innanför ringmuren i Visby med hjälp av Frälsarkransen. Vandringen leds av domkyrkokaplan Charlotte Bachelder.

C. En kyrka i de verkliga händelsernas centrum
I den rika delen av världen har vi ett överskott på allt utom sammanhang och mening. Ska vi som kyrka bli ännu en aktör på upplevelse- och aktivitetsmarknaden eller ska vi vara en arena där människor kan mötas?
Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi och forskare vid Kyrkokansliet.

D. Juridiken och ideella medarbetare
Hur gäller tystnadsplikt, anmälningsskyldighet när barn far illa, arbetsmiljöansvar, registerutdrag, försäkringar och förmåner när det gäller ideella medarbetare?
Fördjupa dig tillsammans med Per Westberg, en av författarna till en ny skrift från Ideellt forum om juridiken och ideella medarbetare.  

E. Interaktivitet i kyrkorummet
Hur kan vi ge kyrkobesökarna möjlighet att delta och vara mer aktiva? Samtalet leds av Domprost Mats Hermansson och tar sin utgångspunkt i en skeppssättning i Visby domkyrka där människor lämnar goda tankar och förböner. Under sommaren 2013 lämnades 10.000 lappar med tankar och förböner från domkyrkans besökare. 

F. Uppdrag förtroendevald
Där förtroendevalda, anställda och ideella medarbetare samverkar väl i sina olika roller mår församlingen bra. Ett seminarium utifrån Uppdrag förtroendevald, ny bok och webbplats med fakta och redskap med Martin Garlöv och Carina Öjermo, Sensus.  

G. Jag är människa – alltså delar jag!
Svenska kyrkan är del av ett globalt sammanhang – den världsvida kyrkan. Hur visar det sig egentligen? Vad innebär det att vara solidarisk? Med utgångspunkt i Världens kurs-materialet Delande samtalar vi om vår egen syn på att dela, på att ge och på att ta emot.