Gotlands kyrkvecka 2016

Till 2016 års Kyrkvecka heter huvudinspiratörerna Mikael Ringlander, Elisabeth Gerle och Caroline Krook. Tillsammans formar de förmiddagarna under Gotlands Kyrkvecka, medan 16 ytterligare seminarier fyller eftermiddagarna med än mer kunskap och erfarenhet.

Priset som Årets förnyare i Svenska kyrkan 2015 gick till prästen och projektledaren för Kultursamverkan i Göteborg, Mikael Ringlander. Han berättar om de gränsöverskridande mötesplatserna som präglas av ett gemensamt sökande. Hur kan vi med kulturen som främsta redskap fundera över det märkliga i att vara människa? Medverkar gör också andra ansvariga inom Kultursamverkan, KG Hammar, Erna Roos, Per Starke, Olof Karlsson, Lars Svedjenäs, Kristine Ålöv, Inge-Marie Svedjenäs.

Våra kyrkogårdar – en berättelse om tro och människoöden (F)
Samtliga seminarier mellan 13.30 och 15.00

Liv i kyrkan – Kyrkan i livet (E)

Det interaktiva kyrkrummet (D)

Teser för arbetsgivare - vad skulle Luther ha spikat upp? (C)

Från befrielseteologins grund - till att göra teologi i Mellanöstern (B)


Kyrka och kultur (A)

Eftermiddag (läs mer):


Mikael
Ringlander,  Årets Förnyare inom Svenska kyrkan 2015
Mellan 09.00-12.00

Torsdag 19 maj
Förmiddag:

Elisabeth Gerle, präst och professor i etik, delar med sig om sina kunskaper om reformatorn Luther bland annat utifrån sin bok "Sinnlighetens närvaro". Många tänker sig Martin Luther som en dysterkvist som predikade pliktmoral. Elisabeth visar en annan sida av Luther än den vi möter i media. Här finns lust och erotik, glädje och längtan, temperament och frustande humor. En sinnlig Luther!
En förberedelse inför Lutherjubileet 2017.

Måla akvarell - vi upprepar förra årets succé (O)
Seminarium (O) pågår från 13.30 till 17.00. Övriga mellan 13.30 och 15.00

EU som stöd och resurs för församlingen (N)

Bibliska personer (M)

Från befrielseteologins grund - till att göra teologi i Mellanöstern (L)

Tala film – tala liv (K)


Den sinnliga Luther (J) 

Eftermiddag (läs mer):

Elisabeth Gerle, Sinnlighet och Luther
09.00-12.00

Fredag 20 maj
Förmiddag:

Ingemar Bergmans förhållande till Gud, till egna och andras gudsbilder, går inte att fånga i någon enstaka föreläsning men Caroline Krook, biskop emerita ämnar göra några nedslag i några av hans verk. Hon vill visa på hur han har gett oss bilder och språk för de existentiella frågorna och hur hans brottning med Gud aldrig upphörde förrän han kände sig välsignad. Under sin långa verksamma tid återkom han ständigt till frågorna om Guds närvaro och Guds frånvaro. Ingemar Bergmans rop efter en nådig Gud är också vårt eget rop. Det är hela mänsklighetens rop.

Samtliga seminarier mellan 13.30 och 15.00

Fredskultur - bibelsyn- gudsbilder (U)

Utveckling med ideella (T)

Hållbart arbetsliv - de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (S)


Bergman, tron och församlingen (R)

Eftermiddag (läs mer):


Caroline Krook, Bergman och tron

09.00-12.00

Lördag 21 maj
Förmiddag: