Foto: Mattias Wahlgren

Lördag 5 maj

Förmiddagens seminarium med Håkan E Wilhelmsson guidar och introducerar ny som gammal förtroendevald i Svenska kyrkan.

Lördagens eftermiddagsseminarium arrangeras av Sigtunastiftelsen och innehåller ett eget program: 

Religion och samhälle – vad säger utvecklingen i Sverige och Egypten om framtiden? (S)

13.00-15.00 OBSERVERA TIDEN

Förhållandet mellan religion, samhälle och demokrati har under senare år blivit ett hett ämne på många håll i världen. Det gäller naturligtvis i Mellanöstern, och inte minst i Egypten. Efter den så kallade arabiska våren har det i Egypten varit en dramatisk utveckling – särskilt för landets kristna minoritet. Men även i Sverige har 1900-talets självklara antaganden om förhållandet mellan modernitet och sekularisering börjat ifrågasättas. Vilken roll kan och bör religion ha i samhället idag? Är religion ett problem eller en tillgång för demokratin?

Dr. Andrea Zaki, General Director, CEOSS, och Alf Linderman, direktor och docent i religionssociologi, Sigtunastiftelsen, ger några perspektiv som inledning till ett panelsamtal. I samtalet deltar även Samira Luka, Senior Director for Dialogue, CEOSS och Martina Åkeson Wollbo, kyrkoherde i Gotlands Norra Pastorat. Seminariet hålls på svenska och engelska.

Program

13.00 Modernitet och sekularisering – vart tog religionen vägen? Alf Linderman (svenska)

13.20 Den arabiska våren i Egypten – vad hände se’n för kristna och muslimer? Andrea Zaki (engelska)

13.45 Panelsamtal Andrea Zaki, Samira Luka och Alf Linderman (engelska)

Coptic Organization for Social Services (CEOSS) är en icke-vinstdrivande organisation i Egypten, med kristen bakgrund, som arbetar för social och kulturell utveckling, social rättvisa och interkulturell dialog. Arbetet sker bland både muslimer och kristna.

Sigtunastiftelsen är en organisation som arbetar för att skapa gränsöverskridande möten och respektfull dialog, med vetenskap, konst och litteratur som inspirationskällor, i en miljö och ett sammanhang som utmanar till reflektion omkring hela människan i liv och arbete.