Strandflagga med Svenska kyrkans sköld
Foto: Mattias Wahlgren

Lördag 26 augusti

Lars H Gustafsson är barnläkare och författare, och har arbetat med barn hela sitt yrkesverksamma liv. Förmiddagens seminarium handlar om barnkonsekvensanalyser på riktigt och om barnets rätt till andlig utveckling.

Därefter följer eftermiddagens seminarier med start klockan 13.30:

Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan (R)
13.30-15.00
Förmiddagens tema fördjupas. Vi fortsätter att tänka över hur vi kan bli mer barnvänliga inom Svenska kyrkan. Lars H Gustafsson hjälper oss att reflektera kring barnperspektivet inför arbetat i den egna lokala församlingen. Hur kan arbetet med barnkonsekvensanalyser bli viktigt för oss vuxna?

Det interaktiva kyrkorummet (S)
13.30-15.00
Domkyrkan vill vara ett Guds hus – för evigheten och samtidigt ett folkets hus – här och nu. Trots en anrik historia så är Sankta Marias viktigaste tid nu. Att visa samtidskonst kan fungera som ett kliv närmare tidens strömningar. Vi talar om våra kyrkorum och hur de inbjuder till interaktivitet. Seminariet hålls i domkyrkan av Mats Hermansson

Arenor för filmsamtal (T)
13.30-15.00
Ofta känner man att en film är bra utan att riktigt veta varför.
Att samtala om en film på djupet kan därför ge nya insikter.
Genom metoden Tala film, tala liv får vi hjälp att formulera upplevelser och känslor i ord. Seminariet leds av Ylva Liljeholm som har flera års erfarenhet av arbete med regional filmkultur och filmpedagogik.

Vad är skillnaden mellan att få vara med och att vara delaktig? (U)
13.30-15.00
Ett seminarium om barnkonsekvensanalysarbete i praktiken. Svenska kyrkans unga och Sensus har tagit fram ett utbildningsmaterial, en metodväska, som är ett stöd för att arbeta med barnkonventionen och ett barnrättsperspektiv i församlingen. Seminariet leds av Maria Vilander Holmquist med flera, Härnösands stift.