Visby domkyrka
Foto: Mattias Wahlgren

Gotlands kyrkvecka 2017

Katarina församling, Gunnar Sjöberg och Lars H Gustafsson. Där har ni huvudinspiratörerna för detta års kyrkvecka. Till detta följer inte mindre än 17 eftermiddagsseminarier. Samt åtminstone en "veckoöverskridande" händelse...

Programmet i sin helhet går även att hämta hem i pdf-format.

Torsdag

Kyrkan mitt i livet – livet mitt i kyrkan
Mottagarna av priset som Årets Förnyare inom Svenska kyrkan 2016, Katarina församling, berättar bland annat om sina modeller under torsdagens förmiddag.  

Katarina församling i Stockholm har tagit fram modeller för exempelvis gudstjänstförnyelse och diakonalt arbete. Man har ett rikt gudstjänstliv som blivit ett vattenhål för många stockholmare och man har utvecklat ett arbete med socialt företagande. Församlingen går från ord till handling. Verksamheten återspeglar en förståelse för samtiden och en helhetssyn på människan. Katarina är en inspirationskälla för många andra församlingar och deras idéarbete går att omsätta även utanför storstaden. Församlingen fick 2016 priset Årets förnyare i Svenska kyrkan.

På eftermiddagen kan vi lyssna till seminarier om:
Katarina församling - Socialt företagande (A)
Katarina församling – Gudstjänstutveckling (B)
Måla akvarell (C)
Varför flyr människor från sitt hemland? (D)
Lokala strategier för kyrkovalet (E)
Teser för arbetsgivare - vad skulle Luther ha spikat upp? (F)

Mer om torsdagens eftermiddagsprogram

Fredag

Att kommunicera kyrka och tro i vår tid
Kyrkokansliets tidigare kommunikationschef och nye kyrkoherde i Spanien Gunnar Sjöberg reflekterar övernutida och framtida frågeställningar. tidigare kommunikationschef Svenska kyrkan

Hur kommunicerar vi kristen tro och Svenska kyrkan i den tid som är? Finns det plats för annat än svart/vita budskap i det offentliga samtalet, hur når vi balans mellan yta och djup? Har organiserad andlighet någon framtid och hur kan församlingen bli ett rum för andligt sökande? Vilken teologisk grund kan en församlings kommunikationsstrategi vila på? Våra frågor blir ofta många när vi tänker kyrka och församling i det moderna kommunikationslandskapet. Hösten 2017 är det dessutom Kyrkoval – hur kan vi då arbeta mer medvetet med vår kommunikation?

Eftermiddagsseminarierna under fredagen handlar om:
Att kommunicera kyrka och tro i vår tid (J)
När verkligheten kallar (K)
1599 års orgel – ett mångårigt projekt har gått i mål (M)
Måla akvarell (N)
Grammofonskivans tredje sida (O)
Digitala hjälpmedel inom kyrkans pedagogik (P)

Mer om fredagens eftermiddagsprogram

Lördag

Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan
Om barnkonsekvensanalyser på riktigt och om barnets rätt till andlig utveckling. Lars H Gustafsson har arbetat med barn hela sitt yrkesverksamma liv, också i internationella uppdrag. Sista tjänsten var som skolläkare på Rosengård i Malmö. Som författare har han mest skrivit om barn, föräldraskap, etik och livsfrågor. Han är medlem av Barnombudsmannens expertråd och var tidigare också med i den jury som utser litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. Lars senaste bok "Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan" handlar hur barnen har det i vår kyrka, om Barnkonsekvensanalyser och annat viktigt för oss vuxna.

Lördagens seminarier hanterar frågor som:
Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan (R)
Det interaktiva kyrkorummet (S)
Arenor för filmsamtal (T)
Vad är skillnaden mellan att få vara med och att vara delaktig? (U)

Mer om lördagens eftermiddagsprogram