Gotlands kyrkvecka

Prata med oss

Kontakt

Gotlands kyrkvecka

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Gotlands kyrkvecka 2017

Katarina församling, Gunnar Sjöberg och Lars H Gustafsson. Där har ni huvudinspiratörerna för detta års kyrkvecka. Till detta följer inte mindre än 17 eftermiddagsseminarier. Samt åtminstone en "veckoöverskridande" händelse...


Programmet i sin helhet går även att hämta hem i pdf-format.

Torsdag

Kyrkan mitt i livet – livet mitt i kyrkan
Mottagarna av priset som Årets Förnyare inom Svenska kyrkan 2016, Katarina församling, berättar bland annat om sina modeller för gudstjänstförnyelse och diakonalt arbete under torsdagens förmiddag.  

På eftermiddagen kan vi lyssna till seminarier om:
Katarina församling - Socialt företagande (A)
Katarina församling – Gudstjänstutveckling (B)
Måla akvarell (C)
Varför flyr människor från sitt hemland? (D)
Lokala strategier för kyrkovalet (E)
Teser för arbetsgivare - vad skulle Luther ha spikat upp? (F)

Mer om torsdagens eftermiddagsprogram

Fredag

Att kommunicera kyrka och tro i vår tid
Hur kommunicerar vi kristen tro och Svenska kyrkan i den tid som är? Detta och flera andra nutida och framtida frågeställningar utmaningar reflekterar Kyrkokansliets tidigare kommunikationschef Gunnar Sjöberg över.

Eftermiddagsseminarierna under fredagen handlar om:
Att kommunicera kyrka och tro i vår tid (J)
När verkligheten kallar (K)
1599 års orgel – ett mångårigt projekt har gått i mål (M)
Måla akvarell (N)
Grammofonskivans tredje sida (O)
Digitala hjälpmedel inom kyrkans pedagogik (P)

Mer om fredagens eftermiddagsprogram

Lördag

Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan
Om barnkonsekvensanalyser på riktigt och om barnets rätt till andlig utveckling. Lars H Gustafsson är barnläkare och författaren som har arbetat med barn hela sitt yrkesverksamma liv, också i internationella uppdrag.

Lördagens seminarier hanterar frågor som:
Barnets mänskliga rättigheter i kyrkan (R)
Det interaktiva kyrkorummet (S)
Arenor för filmsamtal (T)
Vad är skillnaden mellan att få vara med och att vara delaktig? (U)

Mer om lördagens eftermiddagsprogram