Fredag 22 augusti

Programet för fredagen börjar med "För att världen ska leva" med Emmanuel Garibay.

Eftermiddagsseminarier:

H. Att interagera med samtiden och samhället
Samtalet med teologen och konstnären Emmanuel Garibay fortsätter. Hur ser han på kyrkans uppgift i samhället? Vad har han själv för erfarenheter av att vara kyrka i det offentliga samtalet? Och vad kan konsten spela för roll i mötet mellan kyrka och samhälle? 
Samtalet leds av Fredrik Olofsson, tidigare utsänd medarbetare i Filippinerna. (OBS! Seminariet hålls på engelska)  

I. Vigsel och dop, men vad händer sen?
Fördjupning från torsdagens förmiddag. Jerker Alsterlund, präst och årets förnyare och Jonas Eek, präst och utgivningschef på Verbum samtalar med seminariedeltagarna kring att vända trender och att se möjligheter i vår kyrka.  

J. Kommunikation i en rundare kyrka
Hur talar vi med och om varandra? Hur ser och värderar vi medlemskap? Rummet och rymden är vår styrka som kyrka. Utmaningen är att gestalta och kommunicera det. Kyrkans närvaro bärs av dess medlemmar.
Gunnar Sjöberg är präst och kommunikationschef vid Kyrkokansliet.

K. Att växa i sin tro
Här får du möta den Ignatianska spiritualiteten. I seminariet får du bland annat prova på Lectio Divina, ett sätt att läsa Bibeln tillsammans där fokus ligger på Guds tilltal och där allas röster är lika värdefulla.
Seminariet leds av prästerna Annika Wirén och Ulla Örtberg.  

L. Arbetsplats och tro
Hur påverkar tron arbetsmiljön på kyrkliga arbetsplatser? Morgonbönen – skapar den gemenskap eller exkluderar den? Vad händer om man inte delar samma värderingar? Hur mycket måste man tro?
I seminariet ges tillfälle att reflektera tillsammans med Mari Burell och Anna von Malmborg från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.  

M. Pilgrimens nycklar
Sjung och samtala om sångerna i Pilgrimens nycklar sju sånger för kör och försångare. Texterna har vuxit fram under pilgrimsvandringar och musiken är hämtad från folkmusikens taktfasta melodispråk. Ett språk som gärna vill vandra.
Medverkande: Nadja Eriksson, Sensus.  

N. Barnkonsekvensanalys och ungas delaktighet
Samtala och lär dig mer om barnkonsekvensanalys. Alla beslut i kyrkan ska barnkonsekvensanalyseras, men vad innebär det egentligen i det dagliga församlingslivet? Vad har beslutet fått för konsekvenser efter ett års konkret arbete? Vad finns det för metoder som kan erbjuda unga större delaktighet? Och hur ser förutsättningarna ut för ungas engagemang?