Lördag 9 maj

Förmiddagens pass med Anna-Karin Hammar och "Kyrkans kallelse till sin samtid – tio teser om dopet" följs under eftermiddagen av:

Fördjupning omkring dopet (R)
13.30-15.00 
Utifrån förmiddagens seminarium "Kyrkans kallelse till sin samtid – tio teser om dopet" utvecklar och fördjupar Anna Karin Hammar sina tankar omkring dopet i vår kyrka.

Fattiga EU invånare i min församling (S)
13.30–16.00 (inkl. fika) 
Många känner vånda, sorg och maktlöshet i mötet med tiggare på gatan. Vad kan jag som enskild människa göra och hur kan vi som kyrka bidra till förändring, upprättelse och mänskliga rättigheter på kort och lång sikt. Finns det något som är mera fel eller mera rätt? Seminariet erbjuder ökad kunskap och reflektion tillsammans med Margaretha Svensson Paras från Stadsmissionen i Uppsala och Rosario Ali Taikon från Sensus studieförbund.

Måla akvarell (T)
13.30–15.00
Lev din konstnärsdröm – måla akvarell i vackra Visby vid tre seminarietillfällen.
Du får under ledning av arbetsterapeuten och konstnären Inger Jonasson lära dig grunderna för akvarellmålning. Detta sker under tre eftermiddagsseminarier. Inger håller med material som man kan köpa om man vill efter kursen.
Denna kurs utgår från nybörjare och alla kan vara med.
Inger Jonasson har varit utsänd av Svenska kyrkan och arbetat inom den lutherska kyrkan bl a vid Dar al Kalimas konsthögskola som bildlärare. 

Ett skapande rum (U)
13.30-15.00
Mats Hermansson visar sin ateljé på domprostgårdens vind, berättar om sitt skapande och visar några av sina presenningsikoner. Seminariet sträcker sig från ett gemensamt funderande om vårt behov av kreativitet till hur man applicerar bladguld på gamla slitna presenningar.
Seminariet hålls i domprostgårdens vindsateljé, Biskopsgatan 3, alldeles intill domkyrkan.

Att ta vara på engagemang (V)
13.30-15.00
Det finns många som vill vara med och bidra till glädje, värme och medmänsklighet - hur kan vi i församlingarna ta vara på det?
Anna Braw, förläggare på Verbum, delar med sig av intryck från olika håll i Sverige och andra länder: hjälpstickningsgrupper, språkcaféer, återbruksskapande, öppna hus, soppluncher och ett och annat socialt företagandeinitiativ.