Döderhults församling

"Din församling mitt i livet"

GUDSTJÄNSTERNA ÄR ÖPPNA FÖR ALLA

Nu är Du åter välkommen att delta i gudstjänst på plats i kyrkorummet. Vi följer regler och rekommendationer och är därför noga med att vara max 50 personer, hålla avstånd, sitta på hänvisade platser, noggrann handhygien (handsprit finns vid ingånen till kyrkorna) och om vi har förkylningssymtom så stannar vi hemma.