Meny

Döderhults församling

"Din församling mitt i livet"

GUDSTJÄNSTERNA ÄR ÖPPNA FÖR ALLA (igen)

Nu är Du åter välkommen att delta i gudstjänst på plats i kyrkorummet. Vi följer regler och rekommendationer och är därför noga med att vara max 50 personer, hålla avstånd, sitta på hänvisade platser, noggrann handhygien (handsprit finns vid ingånen till kyrkorna) och om vi har förkylningssymtom så stannar vi hemma.

Kontakta oss

Expedition
Post- och besöksadress: Kyrkebyvägen 2 (Döderhult)
572 50 Oskarshamn

Telefon 0491-76 11 00

Öppet helgfria vardagar 09.00-12.00
övriga tider enligt överenskommelse.

Mejl doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se