Döderhults församling

"Din församling mitt i livet"

Information i dessa tider

Klicka för att vara med!


Regeringens besked om att begränsa antalet deltagare i allmän sammankomst till 8 personer kommer få konsekvenser i församlingens liv framöver. Det är inte möjligt att fira offentliga söndagsgudstjänster i våra kyrkor i adventstid och eventuellt inte heller vid jul. Kyrkliga handlingar såsom dop, vigslar och begravningar kommer också begränsas av dessa regler. Det innebär att totalt 8 personer inklusive personal kan närvara vid dessa tillfällen. Någon från församlingen kommer att höra av sig särskilt till de som berörs av detta i närtid. Vi kommer också att löpande informera i olika kanaler om hur vi ställer om vår verksamhet i detta mycket speciella läge. Kom ihåg att våra kyrkor är öppna för enskild andakt och ljuständning. Kontakta gärna församlingens präster och diakon för enskilt samtal.

Håll ut i bönens kamp för vår värld och alla som drabbas särskilt svårt av denna farsot.

Anders Byström
Kyrkoherde

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.