Döderhults kyrka

Döderhults kyrka är en av de äldsta byggnaderna i Oskarshamn. Den har medeltida ursprung men är i sitt nuvarande skick tillkommen på 1770-talet. De medeltida inventarierna är få - endast en av kyrkans klockor, dopfunten och corpus på krucifixet på norra långväggen har med säkerhet medeltida ursprung. Kyrkans inre präglas av den varma marmorering som tillkom redan när kyrkan stod färdig för invigning.

FREDRIKSBERGSLÄKTAREN
På söda långväggen finns den s.k. Fredriksbergsläktaren som byggdes på bekostnad av Peter Fredrik von Hegardt (1716-1780) och tillhör alltså Fredriksbergs säteri.

VOTIVSKEPP
I kyrkan finns två votivskepp. Det som står norr om altaret är utfört av Torbjörn Stålmark, och votivskeppet i det främsta fönstret på södra långväggen är utfört av skulptören Ingbert Hjalmarsson.

Foto: Linda Tiri

Det stora processionskrucifixet, altarljusstakarna och mässingskrucifixet bakom altaret är övertaget från en enkelsk församlingskyrka.