Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

doderhult Besöks- och postadress: Kyrkebyvägen 2, 57250 Oskarshamn Telefon: +46(491)10579 E-post till doderhult

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Döderhults kyrka

Döderhults kyrka är en av de äldsta byggnaderna i Oskarshamn. Den har medeltida ursprung men är i sitt nuvarande skick tillkommen på 1770-talet. De medeltida inventarierna är få - endast en av kyrkans klockor, dopfunten och corpus på krucifixet på norra långväggen har med säkerhet medeltida ursprung. Kyrkans inre präglas av den varma marmorering som tillkom redan när kyrkan stod färdig för invigning.

FREDRIKSBERGSLÄKTAREN
På söda långväggen finns den s.k. Fredriksbergsläktaren som byggdes på bekostnad av Peter Fredrik von Hegardt (1716-1780) och tillhör alltså Fredriksbergs säteri.

VOTIVSKEPP
I kyrkan finns två votivskepp. Det som står norr om altaret är utfört av Torbjörn Stålmark, och votivskeppet i det främsta fönstret på södra långväggen är utfört av skulptören Ingbert Hjalmarsson.

Det stora processionskrucifixet, altarljusstakarna och mässingskrucifixet bakom altaret är övertaget från en enkelsk församlingskyrka.