Foto: Curt-Robert Lindqvist, Krepart

Himlakul Döderhult

Ny grupp i Döderhult för barn i förskoleklass till 3:an

Körsång, lek, pyssel, gemenskap och andakt.

Torsdagar 16.15-17.45

De barn som går på fritids hämtas av körledare 16.00.
OBS! Ni måste skriva upp barnets namn på listan, på fritids.