Foto: Sharelle Sånglöf

Öppna kyrkor

Alla dagar. Välkommen in.

Är porten till kyrkan upplåst?
Kom gärna in i kyrkan för en stund av stillhet, bön och ljuständning.


Döderhults kyrka 

Alla dagar 9.00-15.00

Kristdala kyrka
Alla dagar 9.00-15.00

Bockara kyrka
I samband med gudstjänster, dop och vigslar samt enligt överenskommelse

Påskallaviks kyrka
Alla dagar 9.00-15.00