Foto: Marie Darte

Påskallaviks kyrka

Den vackra kyrkan vackert belägen vid Påskallaviks hamn.

Påskallaviks kyrka uppfördes på initiativ av brukspatronerna Callerström 1862 och har senare överlämnats till Döderhults församling. Kyrkans inre är i all enkelt och med smakfulla färger.

ALTARET
Altaret i Påskallaviks kyrka är beläget i söder medan tornet och det som många uppfattar som huvudentrén finns i väster och är skapat av bygdens egen konstnär Arvid Källström 1925.

DOPFUNTEN
Dopfunten från 1925 är gjord i granit och är en påminnelse om stenbrytningsepoken i Påskallavik.

INSTRUMENT
I kyrkan finns två orglar. Kororgeln är tillverkad av Johannes Magnusson från Nässja i Lemnhult och är från år 1865. Läktarorgeln är byggd av Åkerman och Lund år 1931.