Foto: Marie Darte

Påskallaviks kyrka

Påskallaviks kyrka uppfördes på initiativ av brukspatronerna Callerström 1862 och har senare överlämnats till Döderhults församling. Kyrkans inre är i all enkelt och med smakfulla färger.

ALTARET
Altaret i Påskallaviks kyrka är beläget i söder medan tornet och det som många uppfattar som huvudentrén finns i väster och är skapat av bygdens egen konstnär Arvid Källström 1925.

DOPFUNTEN
Dopfunten från 1925 är gjord i granit och är en påminnelse om stenbrytningsepoken i Påskallavik.

INSTRUMENT
I kyrkan finns två orglar. Kororgeln är tillverkad av Johannes Magnusson från Nässja i Lemnhult och är från år 1865. Läktarorgeln är byggd av Åkerman och Lund år 1931.