Fira gudstjänst - hur?

Möta Gud tillsammans

Varje människa kan möta Gud när som helst och hur som helst i sin ensamhet. Men det finns en kraft i att möta Gud tillsammans. Vi befinner oss ju i olika skeden i vår tro, och växer på olika sätt, och vi behöver varandra för att förstå och inspireras och för att kunna växa. Vi behöver varandra för att förstå och inspireras. Vi får sjunga, lyssna, läsa trosbekännelsen och be tillsammans.

Sång, Bön och Bibel

En gudstjänst kan gå till på många sätt, men vi sjunger ofta psalmer u psalmboken, läser ur Bibeln, tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion och ber. Många gånger firar vi också nattvard.

Nattvarden

Det var påsk och Jesus visste att han skulle dödas. På kvällen samlade han sina lärljungar till en sista måltid. Vid det tillfället sa Jesus till lärljungarna att de skulle fortsätta att träffas för att minnas denna måltid även efter att han själv hade lämnat livet på jorden. Jesus delade ett bröd som alla fick del av och skickade runt en bägare med vin. Och så jämförde han brödet och vinet med sig själv - hans kropp och blod. Här kan du läsa mer om nattvarden.

Hur gör man

Vi kan förstås känna oss mer eller mindre bekväma med ordningen i en gudstjänst. Hör du till dem som känner en vila i ritualerna - i att läsa eller be tillsammans, stå upp och sitta ner vid olika tillfällen? Eller gör det dig obekväm? Det finns många sorters gudstjänster, en del passar det traditionella, andra passar den som söker andra uttryckssätt. Fråga gärna någon som arbetar i kyrkan så hjälper dem dig!

Söndag - veckans första dag

söndag

Söndagen är församlingens stora gudstjänstsdag. Den ses i kyrkan som den första dagen i veckan eftersom det var på skapelsens första dag som Gud gjorde mörker och ljus. Det var också på en söndag, påskdagen, som Jesus uppstod från de döda. Förhoppnignen är att söndagens gudstjänst ska ge gudstjänstbesökarna ny energi för att orka med den stundande veckan med allt vad den innehåller.

HITTA EN GUDSTJÄNST NÄRA DIG
Här på församlingens sida kan du hitta uppgifter om var och när det firas gudstjänst. Vi annonserar i predikoturerna (oftast på fredagar) i Oskarshamnstidningen varje vecka. Vi finns även på facebook. Följ oss gärna på @doderhultsforsamling