Meny

Körer för vuxna

Körledare

Björn Alexandersson

Björn Alexandersson

Körledare - Påskallaviks kyrkokör, Kyrkomusiker, Barnledare Bockara, Barnledare Påskallavik

Milda Jonasson

Milda Jonasson

Körledare - Laudate, Kyrkomusiker, Örtagården, Barnledare Döderhult

Anna Rosén

Anna Rosén

Körledare - Gospelkören, Kammarkören och Manskören, Kyrkomusiker

Hugo Sjögren

Hugo Sjögren

Kyrkomusiker, Ungdomsledare, Körledare - Kristdala kyrkokör

Madeleine Åverling

Madeleine Åverling

Kyrkomusiker, Körledare - Himlakul, Nimbuskören, Lovsångsbandet Vox och Kyrkis med musik i Döderhult