Foto: Curt-Robert Lindqvist, Krepart

Laudate

Damkör på dagtid

Laudate är en damkör som sjunger en- och tvåstämmiga sånger. Vi medverkar i högmässorna i Döderhults kyrka ca tre gånger per termin. Utöver det vill vi gärna hitta på lite annat också… kanske ett musikcafé, en utflykt eller en inspelning.

Kom gärna och prova ifall det här är en kör för dig!

Vi övar i Döderhults församlingshem.

MÅNDAGAR 13.30-15.00