Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingsblad

Döderhults församling ger ut församlingsbladet 5ggr/år. Trevlig läsning!

Välkommen till Döderhults församlingsblad!

Med hjälp av reklam- och kommunikationsbyrån Krepart ger vi ut Döderhults församlingsblad 5ggr/år. Vi önskar er en trevlig läsning!

Har du tips om vad du vill läsa om? Mejla till oss!

Vill du ha församlingsbladet skickat till din brevlåda? Anmäl dig till:
doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se 

Församlingsblad nr 3 2019

REDAKTOR
Kristin Wennerström, Krepart
ÖVRIGA I REDAKTIONEN
Linda Tiri, informatör från Döderhults församling
Anders Byström, kyrkoherde i Döderhults församling
Mikael Petersson, Krepart
FOTOGRAF (där inget annat anges)
Curt-Robert Lindqvist
TRYCK 
Risbergs
DISTRIBUTION
Till samtliga hushåll i Döderhults församling