Församlingsblad

Med hjälp av reklam- och kommunikationsbyrån Krepart ger vi ut Döderhults församlingsblad 5ggr/år. Vi önskar er en trevlig läsning!
(om du klickar på respektive bild nedan så får du fram en blädderbar fil av församlingsbladet).

Har du tips om vad du vill läsa om?
Mejla till linda.tiri@svenskakyrkan.se 

Vill du ha församlingsbladet skickat till din brevlåda? Anmäl dig till:
doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se 

REDAKTOR
Jens Axelsson, Krepart
ÖVRIGA I REDAKTIONEN
Linda Tiri, informatör från Döderhults församling
Anders Byström, kyrkoherde i Döderhults församling
Mikael Petersson, Krepart
FOTOGRAF (där inget annat anges)
Curt-Robert Lindqvist
TRYCK 
Risbergs
DISTRIBUTION
Till samtliga hushåll i Döderhults församling