Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingsblad

Döderhults församling ger ut församlingsbladet 5ggr/år. Trevlig läsning!

Välkommen till vårt nya församlingsblad!

Från i år har församlingen tagit ett nytt grepp om församlingsbladet med hjälp av reklam- och kommunikationsbyrån Krepart. Vi önskar er en trevlig läsning!

Vill du ha församlingsbladet skickat till din brevlåda? Anmäl dig till:
doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se 

Församlingsblad nr 3 2019