Församlingsblad

Klicka på bilden nedan för att läsa senaste avsnitt av vårt församlingsblad

Med hjälp av reklam- och kommunikationsbyrån Krepart ger vi ut Döderhults församlingsblad 5ggr/år. Vi önskar er en trevlig läsning!
(om du klickar på respektive bild nedan så får du fram en blädderbar fil av församlingsbladet).

Vill du ha församlingsbladet skickat till din brevlåda? Anmäl dig till:
doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se 

REDAKTOR
Jonas Axelsson, Krepart
ÖVRIGA I REDAKTIONEN
Anders Byström, kyrkoherde i Döderhults församling
Sharelle Sånglöf, Döderhults församling
Mikael Petersson, Krepart
FOTOGRAF (där inget annat anges)
Curt-Robert Lindqvist
TRYCK 
Risbergs
DISTRIBUTION
Till samtliga hushåll i Döderhults församling