Foto: Jan Nilsson

Stensö kapell

Södra Kyrkogård, Kristdala

Under ombyggnationen av Kristdala kyrka är du välkommen in i Stensö kapell för ljuständning och bön varje dag kl 10-15.

Här möts vi även begravning, bröllop och dop.

Bertil Josefsson

Bertil Josefsson

Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare

Mathias  Sånglöf

Mathias Sånglöf

Präst

Mer om Mathias Sånglöf

Präst