Kristdala samarbetskyrka

I Kristdala finns aktiviteter för båda barn och vuxna.

Vi firar mässa eller gudstjänst varje söndag! Vanligtvis firar vi högmässa i kyrkan tre gånger i månaden och en kvällsgudstjänst i missionshuset en gång i månaden. Under ombyggnationen av Kristdala kyrka firar vi samtliga gudstjänster och mässor i Kristdala missionshus, medan begravningar, bröllop och dop sker i Stensö kapell.

Här kan du läsa mer om våra olika grupper.

Kristdala kyrka

Kyrkan "mitt i byn"

Missionshus

Kristdala och Sanden

Kristdala Församlingshem

Vi träffas här på veckodagarna

Stensö kapell

Södra Kyrkogård, Kristdala

Kristdala samarbetskyrka är ett samarbete mellan Döderhults församling (Svenska kyrkan) och Kristdala missionsförening (EFS). Det finns ett samarbetsråd med medlemmar från både grupper som har ett särskilt ansvar för den verksamheten som sker i Kristdala.

Vill du veta mer om samarbetskyrkan eller kommer med synpunkter och förslag? Kontakta gärna ordförande i Kristdala samarbetsråd.