Gravskötsel

I Döderhults församling kan man skriva ett skötselavtal där grundskötsel med rensning och vattning ingår. Sedan skiljer det sig något mellan kyrkogårdarna (se nedan).

Döderhult, Påskallavik och Bockara kyrkogårdar:
Plantering av vår- och sommarblommor samt vinterkrans till Allhelgonahelgen

Kristdala kyrkogård:
Plantering av vår- och sommarblommor samt ljung, ljus och granris till Allhelgona-helgen

Detta kostar i dagsläget 1.200 kr/år och kan antingen skrivas som ett löpande avtal där årsavgiften faktureras i början av varje år, alternativt som avräkningsavtal där ett större belopp  sätts av för skötsel, främst i samband med dödsbo.

Yvonne  Armdal

Yvonne Armdal

Kyrkoskrivare