Dop, vigsel och begravning

DOP, VIGSEL OCH BEGRAVNING HOS OSS
Välkommen att boka tid för dop och vigsel hos oss. För begravning vänder du dig först till en begravningsbyrå som sedan kontaktar oss. Efter bokningen blir du kontaktad av ansvarig präst för ett samtal där ni bland annat talar om gudstjänstens utformning.

KYRKOR OCH SAMLINGSLOKALER
I våra församlingar finns fyra kyrkor och två kapell som du kan välja mellan: Bockara kyrka, Döderhults kyrka, Kristdala kyrka, Påskallaviks kyrka, Stillhetens kapell (Döderhult) och Stensö kapell (Kristdala). I anslutning till gudstjänsten kan ni boka församlingshem för dopkalas, bröllopsfest eller minnesstund.

BEGRÄNSNINGAR I ANTALET DELTAGARE FRÅN 1 JULI 2021
Just nu är maximalt antal deltagare för de olika kyrkorummen följande:

Bockara kyrka 50 personer
Döderhults kyrka 120 personer
Kristdala kyrka 120 personer
Påskallaviks kyrka 50 personer

Medverkande i gudstjänsten (präst, kantor, vaktmästare m fl) räknas inte in i detta antal.

I våra församlingshem är det högst 50 personer.

KOSTNAD
Själva gudstjänsten med präst, kantor och vaktmästare är gratis liksom lån av samlingslokal. Kostnad tillkommer först om ni på egen hand väljer att till exempel anlita en solist. 

DOP
Vi erbjuda tider för dop varannan lördag men man kan också döpas under söndagens gudstjänst. Vid dopet tas man upp i kyrkans världsvida gemenskap och blir medlem i Svenska kyrkan. Alla oavsett ålder är välkomna att döpas.  Vi har dopklänningar att låna ut för barn upp till ca ett års ålder. Äldre barn kan ha vanliga kläder. Man kan ha en eller flera faddrar till den som döps. Det innebär inget formellt åtagande men kan vara ett fint sätt att knyta några släktingar eller vänner närmare barnet.

VIGSEL
Tider för vigsel är enligt överenskommelse. Om ni önskar en enkel vigsel med kanske bara några vittnen närvarande kan ni även boka en vardag under dagtid. För att kunna vigas måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket, vilket vanligtvis tar ett par veckor. För kyrklig vigsel krävs också att minst en av er är medlem i Svenska kyrkan.

BEGRAVNING OCH URNNEDSÄTTNING
Begravningar kan bokas vardagar (utom tisdagar), kl 10 eller kl 13. För kyrklig begravning krävs att den döde var medlem i Svenska kyrkan vid dödsfallet. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl, men då sker begravningen på dödsboets bekostnad. 

Efter begravningsgudstjänsten kan kistan placeras i graven i direkt. Man tar då avsked vid graven. Om den döde ska kremeras sker avskedet i kyrkan och en urna med askan av den döde sätts ner i graven vid ett senare tillfälle. Om ni vill kan prästen vara med då och ha en kort andakt. Ni kan också ta hand om detta själva. Vid gravsättning i minneslund kan inga anhöriga närvara eftersom den exakta platsen då ska vara okänd.

 

Kontakta oss

Expedition
Post- och besöksadress: Kyrkebyvägen 2 (Döderhult)
572 50 Oskarshamn

Telefon 0491-76 11 00

Öppet helgfria vardagar 09.00-12.00.
övriga tider enligt överenskommelse.

E-post: doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se

Klicka här för att se kontaktuppgifter för anställda