Välja grav

Jordbegravning eller kremering?

Egen grav eller aska som sprids? Många berättar för sina anhöriga om hur och var de vill bli begravda i framtiden. Om en avliden person inte har berättat, eller lämnat några önskemål efter sid, får de anhöriga ta ställning till en bra lösning.

I Döderhults församling finns följande gravalternativ:

Kistgrav

Den döda kroppen placeras i en kista, och kistan begravs i jorden. Över kistgraven reser de anhöriga ofta en gravasten. Eller så används en redan befintlig familjegrav.

Urngrav

Den döda kroppen kremeras. Askan läggs i en urna, som begravs i jorden. ÖVer urngraven reser de anhöriga ofta en gravsten. Eller så används en redan befintlig familjegrav.

Askgravlund

Den döda kroppen kremeras. Askan strös ut eller grävs ner å ett område där stoftet från fler människor finns. På en gemensam yta finns namnen på de döda angivna. Anhöriga får delta vid gravsättningen om de önskar.

Minneslund

Den döda kroppen kremeras. Askan strös ut eller graävs ner i en minneslund, som är ett område där stoftet från fler människor finns. Minneslunden är anonym - där finns inga personaliga stenar och namnet på den döde finns inte skrivna någonstans. Anhöriga får inte delta vid gravsättningen.