Foto: Curt-Robert Lindqvist, Krepart

Gudstjänst

Vi firar gudstjänst tillsammans -
för att stärka vår tro och dela gemenskap med varandra.

Söndagar och helgdagar firar vi gudstjänst på flera ort

Varje söndag som regel firar vi högmässa i Döderhults kyrka kl 11.00 och i Kristdala samarbetskyrka kl 11.00. Det är en traditionell gudstjänst som varar ungefär en timme och du får möjlighet att ta emot nattvarden.

Varannan vecka firar vi även gudstjänst i Bockara kyrka kl 10.00 och i Påskallaviks kyrka kl 18.00

En gång i månaden firar Kristdala samarbetskyrka gudstjänst i Kristdala missionshus kl 17.00.

Se aktuell kalender

 

Tisdagar firar vi Förbönsmässa i Döderhults kyrka kl 8.30

Våra Präster