Foto: Curt-Robert Lindqvist, Krepart

Gudstjänst

Var kan man delta i en gudstjänst - på plats eller hemifrån? Och vad är det egentligen som händer i gudstjänstens olika delar? Läs mer här...

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Läs om söndagen som kommer

Grusväg som slingrar sig genom sommargrön skog.
Foto: Linda Mickelsson/Ikon

Kyrkan har skapat en egen kalender, kyrkoåret. Den handlar bland annat om Jesus liv. Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.
Här kan du läsa den kommande söndagens bibeltexter.