Samtalsstöd och själavård

Enskilt samtal, gruppsamtal, besök

I olika skeden i livet kan vi behöva någon att prata med. Det kan handla om kriser, relationer, sorger eller en oro som drabbar dig. Det kan också handla om existentiella frågor eller något som rör din tro. I Döderhults församling finns diakon och präst till stöd. Fokus under samtalet är du och det du vill dela. Vi har inga färdiga lösningar, men är villiga att slå följe med dig en bit på vägen. Det finns möjlighet att komma en eller flera gånger. Diakoner och präster har tystnadsplikt och för inga journaler. Samtalet kostar inget och har inga krav på att du måste vara troende eller medlem i Svenska kyrkan. 

Stöd i sorg

Gruppstart höst och vår

Existentiell hälsa

Gruppstart vinter

Besök

Vi kommer till dig!