Foto: Amelia Andersson

Bockara kyrka

Det lilla samhället Bockara, ca 22 km väster om Döderhult, har sedan 1940 en egen kyrka. Träkyrkan invigdes den 1/7 1950 av Tor Andre som då var biskop i Linköpings stift. Bockara tillhörde Mörlunda pastorat, Linköpings stift fram till 1973.

Den rödmålade träkyrkan är omgiven av resliga furor. Vid renoveringen 1990 förändrades koret och altaret flyttades fram från väggen så nu firar vi gudstjänsten "versus populum (prästen stå bakom altaret, med ansiktet vänt mot församlingen).

På högra korväggen hänger kyrkans tabernakel, som ett tecken på att vi i denna kyrka möter den levande och uppståndne Herren...