Foto: Curt-Robert Lindqvist, Krepart

Dop

Vill du låta döpa ditt barn i Döderhults församling?

Dopet är en fest i Guds familj

Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

Kontakta expeditionen för att boka tid för dop.

Telefon 0491-761100
Epost doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se

I Svenska kyrkan döps både barn och vuxna

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man behöve rinte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärt om - dopet är en gåva som bara är att ta emot.

Dopet är en helig handling

Dopet är ett sakrament. Det betyder "helig handling". VI kallar dopet för sakrament därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle berätta om honom och döpa människor.

Den som döps får vatten öst över sitt huvud. Vattnet är livsviktigt för människan och det är också en symbol för livet och för att växa.

Namnet är viktigt

Ibland förväxlas dopet med en cermoni för namngivning. Det är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom den som döps nämns vid sitt namn.

Dopklänning eller dopkläder

Vilka kläder som den som döps ska bära vid dopet är upp till dig själv, men det är en gammal tradition att bära vit klädsel. Redan i de allra första kristna församlingarna var de döpta klädda i nya vita kläder.

Har du funderat över speciella önskemål

Kontaka församlingen och resonera med prästen om vad som kan fungera.

Dopet kostar inget

Dopet kostar dig ingenting om det arrangeras i någon av församlingens kyrkor. Präst, musiker, vaktmästare och kyrkan ingår.

Dopfest i församlingshemmet

Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Om du behöve ren lokal att vara i så finns det flera församlingshem i församlingen som man kan hyra.

Vill du att vi ska kontakta dig? Fyll i vad ditt ärende gäller och dina kontaktuppgifter, så kontaktar vi dig.