Nyhetsbrev

Skickas per mejl i regel varje fredag.

Varje vecka skickar vi ut ett Nyhetsbrev till alla som är med i våra vuxengrupper och körer, förtroendevalda, anställda och självklart till Dig som vill ha det. 

I detta brev får du information om kommande gudstjänster och händelser och sådant som är aktuellt just nu.

Du kan anmäla Din mejladress till: doderhult.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Nyhetsbrev från Döderhults församling