Besiktning av gravstenar

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi har, på våra kyrkogårdar, påbörjat arbete med att säkra gravstenar som kan utgöra en säkerhetsrisk! I aktuella fall kommer gravrättsinnehavaren att kontaktas så fort som möjligt.