Här kan du läsa om våra fyra kyrkor

Västra Vrams, Östra Vrams, Linderöds och Äsphults kyrka.

Tillgänglighet till våra kyrkor:

Västra Vram kyrka, Östra Vrams kyrka, Linderöds kyrka och Äsphults kyrka är öppna i samband med gudstjänster och förrättningar.
Vi har även ett kapell i Kyrkans skog, Brostorp som ligger mitt i naturen.
Övriga tider bokar man med kyrkogårdschef Matilda Rask Olsson på 0727-172207.

Västra Vrams kyrka

Västra Vrams kyrka

Kyrkan invigdes 1869 efter arkitekten Helgo Zettervalls ritningar. Adress: Vrams bygata 3, 298 32 Tollarp

Östra Vrams kyrka

Östra Vrams kyrka uppfördes på 1100-talet med långhus, kor och absid. Något senare byggdes det mäktiga tornet. Adress: Östra Vramsvägen 120, 298 91 Tollarp

Linderöds kyrka

Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och en halvrund absid. Adress: Kyrkbacken 1, 298 94 Linderöd.

Äsphults kyrka

Äsphults kyrka dateras med hjälp av sandstenssockeln till 1100-talets senare del.

Brostorp kyrkans skog

Välkomna ut i naturnära Brostorp kyrkans skog

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.