Här kan du läsa om våra fyra kyrkor

Västra Vrams, Östra Vrams, Linderöds och Äsphults kyrkor

Västra Vrams kyrka

Västra Vrams kyrka

Kyrkan invigdes 1869 efter arkitekten Helgo Zettervalls ritningar. Adress: Vrams bygata 3, 298 32 Tollarp

Östra Vrams kyrka

Östra Vrams kyrka uppfördes på 1100-talet med långhus, kor och absid. Något senare byggdes det mäktiga tornet. Adress: Östra Vramsvägen 120, 298 91 Tollarp

Linderöds kyrka

Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet och bestod då av långhus, kor och en halvrund absid. Adress: Kyrkbacken 1, 298 94 Linderöd.

Äsphults kyrka

Äsphults kyrka dateras med hjälp av sandstenssockeln till 1100-talets senare del.

Illustration av kyrka

Vad är vad i kyrkan?

Har du koll på kyrkans olika delar och detaljer? Den här bilden visar den allra vanligaste typen av kyrkobyggnad i Sverige. En långhuskyrka med avrundat slut mot öster och torn i väster.  På den här sidan kan du lära dig mer om kyrkobyggnaden.