Musikverksamheten i Västra och Östra Vram

Kyrkomusik innebär många olika möjligheter till gemenskap och glädje!

Det kan vara orgelmusik eller pianomusik till psalmer och sånger i gudstjänsten.

Det kan vara piano- eller orgelackompanjemang till solister vid förrättningar. Det kan vara solistiska framföranden vid konserter i kyrkan och det kan vara körmusik i alla former.

 

Kyrkokören i Västra och Östra Vram

- ett härligt gäng som gillar att sjunga! Vårterminen 2024 startar den 23 januari kl.18.30.

Babyrytmik i Västra Vram

Du vet väl att din röst är det vackraste din baby vet!