Svenska kyrkans flagga

Här kan du läsa om varför Svenska kyrkans flagga ser ut som den gör och vad symbolerna betyder.

Den röda och gula färgen är Svenska kyrkans officiella färger. I färgerna finns en symbolik där den röda färgen står för elden, blodet och kärleken. Rött kan även vara ”Guds färg”, symboliserande Guds kärlek. Gul eller guld är en symbol för det eviga ljuset, Guds härlighet och makt, överjordisk storhet, Guds godhet, trohet och välvilja gentemot oss människor.

Kronan i mitten av flaggan representerar Kristi segerkrona och färgerna är arrangerade i en bakgrund av ett kors, likt många landsflaggor. Korset symboliserar kristendomen.