Vigsel

Välkommen som brudpar i Tollarps församling! Att gifta sig är att säga ja till kärleken. Bröllop är fest - ett minne för livet. Inte bara för dem som gifter sig utan också för släkt och vänner.

Funderar ni på att gifta er?

Välkommen till kyrkan för att fira er stora dag. Alla par är välkomna att gifta sig i Svenska kyrkan men minst en av er behöver vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. 

Hindersprövning

Intyg om hindersprövning fås genom att kontakta den lokala skattemyndigheten, den går att beställa via skattemyndigheternas hemsida. Intyget gäller i fyra månader och lämnas till vigselprästen i god tid före vigseln.

Boka vigsel

En vigselakt är en gudstjänst där vi ber Gud att Ert äktenskap skall välsignas och att Gud skall stå vid Er sida i medgång och motgång. 
Vi vill gärna dela den dagen med Er och Ni är varmt välkomna att boka vigsel i någon av våra kyrkor! Ni bokar tid för vigsel via församlingens expedition eller via någon av prästerna. Tänk på att boka i god tid.

Vigselsamtal

En vigselgudstjänst föregås alltid av ett vigselsamtal ett par veckor innan vigseln. Den präst som kommer att viga Er tar kontakt med Er för att samtala om vad vigseln innebär och hur vigselgudstjänsten går till. 
En kyrklig vigsel sker i Svenska kyrkans ordning. Denna ordning är fastställd och går inte att ändra på. Däremot bestämmer Ni tillsammans med prästen och kyrkomusiker vilka psalmer, eventuella solosånger samt vilken in- och utgångsmusik som skall sjungas/spelas under vigselgudstjänsten.

Som en del av vigselsamtalet ingår också att Ni tillsammans med prästen övar de elementära delarna av gudstjänsten; hur Ni skall gå och stå, Ni får höra hur frågorna och löftena låter med mera.

Liksom i mycket annat, går det olika moden och trender vad gäller vigseln. Alla tankar som Ni har måste därför diskuteras med präst och/eller kyrkomusiker som är ansvariga för vigselns utformning. I Tollarps församling utgår vi från svensk tradition och Svenskkyrklig ordning.

Om man önskar lokal i samband med vigseln så går det bra att boka i våra församlingshem i Västra Vram eller i Linderöd, detta till en mindre kostnad för lokalen. Hör med expeditionen om pris: 044-310078. 

ORDNING FÖR VIGSELGUDSTJÄNST

 

Vill Ni anlita en egen präst måste han/hon kontakta vår kyrkoherde i god tid före vigseln.

Solister och musik

Om Ni har tänkt anlita en solist som behöver kyrkomusikerns hjälp med ackompanjemang – tänk då på att solisten måste ta kontakt med musikern i god tid! Tänk också på att den musik Ni önskar skall vara rimlig för kyrkomusikern att framföra på orgel och/eller piano. Tag gärna kontakt med någon av musikerna om Ni behöver hjälp och tips med musikval eller om Ni vill använda musik i digitalt format.

Smyckning av kyrkan

I kyrkan finns altarblommor som bekostas av församlingen. Färgerna på dessa bestäms utifrån kyrkoåret. Om Ni önskar smycka kyrkan ytterligare står Ni själva för detta. Ta gärna kontakt med kyrkvaktmästarna för att bestämma när smyckningen i så fall kan ske. Tänk också på att det ibland kan vara tre vigslar i samma kyrka på samma dag. Detta kan innebära att det, ur ett tidsperspektiv, är svårt att hinna smycka kyrkan med nya blommor efter föregående vigsel.

Kyrkorna

Om Ni har behov av att komma in i kyrkan vid annan tidpunkt än för vigselsamtalet – tag i så fall kontakt med kyrkvaktmästaren för att bestämma tid för detta. Det är nämligen inte alltid som kyrkorna är öppna. Ni kan nå arbetsledande vaktmästare för tidsbokning på 072-7172207.

Kyrkan är öppen ca 1 timme innan vigselaktens början.

Den präst som kommer att viga Er tar kontakt med Er i god tid för att bestämma tid för vigselsamtal. Om Ni har några frågor eller av annan anledning vill komma i kontakt med oss är Ni naturligtvis mer än välkomna att höra av Er.

Vi ser fram emot att få träffa Er och vill önska er allt gott och all glädje med planeringen inför Er stora dag!

30 april 2022: Förbjudet att använda konfetti som innehåller plast utomhus.

Från och med 30 april 2022 är det förbjudet att använda konfetti som innehåller plast utomhus. Det beror på att det är omöjligt att städa upp konfetti och användningen av plastkonfetti utomhus bidrar till tillförseln av mikroplast i naturen.

Klicka här för mer läsning om detta beslut.