Barn och ungdomar i Tollarps församling

Gruppstart för hösten v 36.

Västra Vram och Östra Vram

Babyrytmik i Västra Vram

Du vet väl att din röst är det vackraste din baby vet!

Mixgrupp i Annexet i Västra Vram

En öppen grupp för barn i alla åldrar i sällskap av vuxen.

Gott och Blandat

För alla barn i årskurs F - 4. Går du i 5:an är du också välkommen. Då finns det möjlighet att välja att vara ledare.

Linderöd och Äsphult

Mixgrupp i Linderöds församlingshem

En öppen grupp för barn i alla åldrar i sällskap av vuxen.

Gott och blandat med kör.

För alla barn i årskurs F-3