Aktuellt i kyrkogårdsförvaltningen

”På gång” på våra kyrkogårdar/kyrkor:

  • Påskliljor till avtalskunder planteras under V12-13 lagom till påsk.
  • Vaktmästeriet i Västra Vram kommer rivas och byggas om under 2024. 
  • Vi kommer löpande gå igenom de gravrätter som är ovårdade och ta kontakt för åtgärd. Välkomna att höra av er för skötselavtal om det är i behov, tel: 044 31 00 78.

Gravar som ”skyltas” - Vi söker kontakt.

Våra vaktmästare har satt ut en hel del skyltar på våra kyrkogårdar, angående att ”ta kontakt med expeditonen”. Detta för att vi saknar innehavare- eller att gravrättstiden löpt ut och vi söker därför kontakt med innehavare- eller personer med anknytning till gravplatsen som är skyltad.

Skylten är på plats i minst 2 år och får vi ingen kontakt under denna tid så återtas gravplatsen till församlingen efter beslut i kyrkorådet.

Vårens blommor

Nu är det vår och det är äntligen dags med att smycka gravarna med vårens blommor. Då vi har kyrkogårdar nära naturen blir det svårt att skydda sig ifrån vilda djur. För att försöka undvika att djuren äter upp, gräver upp eller drar upp det som är planterat så titta på detta dokument som tar upp en del tips kring val av plantering. Klicka på länken!

 Blommor som rådjuren inte äter

Det finns även andra tips; såsom att man kan använda blompinnar (trubbig sida upp), sätt den i jorden så att den sticker upp någon centimeter ovanför blommorna. Benmjöl ska fungera bra, men även kattsand.

Utskick om gravstenstvätt kommer inte från oss

Utskick om gravstenstvätt kommer inte från oss!

Har du fått ett erbjudande om gravstenstvätt från företaget Gravskötsel & omvårdnad? Vi vill klargöra att det inte kommer från oss i Tollarps församling/kyrkogårdsförvaltning. Vi får då och då samtal från gravrättsinnehavare som fått erbjudanden om gravstenstvätt eller annan gravskötsel tillsammans med ett inbetalningskort. Utskickets avsändare är företaget Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB - det kommer alltså INTE från Tollarps församling/kyrkogårdsförvaltning. Eftersom det rör sig om ett erbjudande behöver du inte betala om du inte vill anlita företaget, vilket också framgår av utskicket. Det står andra aktörer fritt att erbjuda gravrättsinnehavare gravskötsel eller gravstenstvätt mot betalning. Uppgifter om avlidna och deras anhöriga kan hämtas ur olika offentliga register. Detta är inte något som vi i begravningssamfälligheten vare sig vill eller kan påverka. Däremot uppmanar vi alla att vara vaksamma på var fakturor, erbjudanden eller inbetalningskort kommer ifrån. Våra fakturor är alltid försedda med logotypen för Tollarps församling. Självklart kan du välja att anlita någon annan än begravningssamfälligheten för att sköta om din gravplats eller gravsten. Vi rekommenderar dig att först kontrollera att företaget du anlitar är seriöst.