Aktuellt på våra kyrkogårdar

Den blomster tid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, då gräs och gröda gro. Med blid och livlig värma till allt som varit dött, sig solens strålar närma, och allt blir återfött...

”På gång” på våra kyrkogårdar:

  • Trycksäkring av alla gravstenar på våra kyrkogårdar kommer ske löpande under året.
  • Anläggningen av askgravplatsen i Linderöd påbörjas V.22 och väntas vara klar till hösten. 
  • Ansökan om borttagning av de nerlagda gravvårdarna (gravstenar) på våra kyrkogårdar är just nu hos Länsstyrelsen för behandling.
  • Digitalisering av våra kyrkogårdar fortgår, digital karta.
  • Vi kommer löpande gå igenom de gravrätter som är ovårdade och ta kontakt för åtgärd. Välkomna att höra av er för skötselavtal om det är i behov, tel: 044 31 00 78.

Gravar som ”skyltas” - Vi söker kontakt.

Våra vaktmästare har satt ut en hel del skyltar på våra kyrkogårdar, angående att ”ta kontakt med expeditonen”. Detta för att vi saknar innehavare- eller att gravrättstiden löpt ut och vi söker därför kontakt med innehavare- eller personer med anknytning till gravplatsen som är skyltad.

Skylten är på plats i minst 2 år och får vi ingen kontakt under denna tid så återtas gravplatsen till församlingen efter beslut i kyrkorådet.

Vårens blommor

Nu är det vår och det är äntligen dags med att smycka gravarna med vårens blommor. Då vi har kyrkogårdar nära naturen blir det svårt att skydda sig ifrån vilda djur. För att försöka undvika att djuren äter upp, gräver upp eller drar upp det som är planterat så titta på detta dokument som tar upp en del tips kring val av plantering. Klicka på länken!

 Blommor som rådjuren inte äter

Det finns även andra tips; såsom att man kan använda blompinnar (trubbig sida upp), sätt den i jorden så att den sticker upp någon centimeter ovanför blommorna. Benmjöl ska fungera bra, men även kattsand.