Foto: Matilda Rask Olsson

Vi erbjuder gravskötsel

Kontakta expeditionen för mer information.

GRAVSKÖTSEL

Gravskötseltaxan beslutas på kyrkofullmäktige möte i slutet på året.

GRAVSKÖTSELTAXA:

Beslut för År 2024 i KF 2023-11-08 §14

Gravskötsel
                                       Liten grav<1,0                   Stor grav>1,0
1-årsavtal                              650 kr                            1 300 kr
3-årsavtal, fasttid               2 100 kr                          4 200 kr

Avtalet avser grundskötsel: Vårstädning, putsning och rensning av rabatt, krattning, gräsklippning, klippning av häck inom gravplatsen, beskärning av växter, plockning av vissna blommor samt borttagning av vasblommor.

Sommarblommor
                                          Alt1: 3 stora och                    Alt2: 1 stor och
                                         11 små blommor                    6 små blommor
1-årsavtal                          800 kr                                   675 kr
3-årsavtal, fasttid            2 400 kr                                2 025 kr

Påsklilja till påsk och gravdekoration till Allhelgonahelgen
1-årsavtal                          300 kr
3-årsavtal, fasttid            900 kr

1-års avtal:
Endast påsklilja                    75 kr
Endast gravdekoration    225 kr

För avräkningsavtal tillkommer + 3% per år. Vi tecknar ingen sluttid för avtalet utan det gäller så länge pengar finns kvar. Skötsel avslutad dock inte utan att kontakt tas.

Kyrkvaktmästarens timkostnad vid förändringar av gravplatser m m = 500kr/tim.
Minimiavgift 500kr/timme, nästkommande timme/timmar 500 kr.

Plantering till våra avtalskunder
Sommaravtal

Med våra blomsteravtal till sommaren innebär plantering av blommor till midsommar + gödning vid plantering, vattning av blommorna hela sommaren så de står sig fina samt borttagning av blommorna när hösten kommer. Vi erbjuder två sorters blomsteravtal, ett stort och ett mindre avtal. Det stora avtalet (alternativ 1) består av 14st blommor - 3 större blommor och 11 små. Och (alternativ 2) består av 7st blommor - 1 större blomma och 6 små.

Sommaren 2023 bestod avtalen av följande blommor: Pelargonia (röd), stjärnöga (gul), Isbegonier (vit och röd) och tagetes (orange/gul)


Påsklilja till påsk och gravdekoration till Allhelgonahelgen

Påsklilja till påsk innebär plantering av påsklilja inför skärtorsdagen och det ingår även att vi tar bort blomman till sommaren. 
Och krans till allahelgona helgen innebär dit läggning av krans 
tillallahelgon och granris. Det ingår även här borttagning av 
krans när vi på kyrkogårdsförvaltningen lämpligt