Babyrytmik i Västra Vram

Du vet väl att din röst är det vackraste din baby vet!

Stimulera ditt barns språkutveckling och motorik!

Gör något roligt med oss samtidigt som du stimulerar ditt barns språkutveckling och motorik. Passa på att ta tillvara den första tiden med ditt barn.
Kom på babyrytmik!!!
Vi träffas i Annexet i Västra Vram, torsdagar kl. 9.00-11.00. Efter sång- och rytmikstunden i musikrummet avslutar vi alltid med fika. 

Babyrytmiken vänder sig till barn i åldern 0-1 år. Denna stund är speciell för förälder och det lilla spädbarnet.
Vi har tolv platser. Om det är fullt ställs ni på kö. 

VÄLKOMMEN.