Diakoni

– omsorg om och kärlek till medmänniskan

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Att värna om och respektera medmänniskan och hålla människovärdet högt är en av diakonens stora uppgifter. Man kan också säga att diakonin är kristen tro omsatt i praktisk handling, där Jesus är vår stora förebild enligt berättelserna i evangelierna i Bibeln.

Diakoni kan vara att skapa goda miljöer och mötesplatser för ungdomar och vuxna och att samverka med samhället runtomkring. Att hjälpa och stödja den som drabbats av ensamhet, sjukdom, arbetslöshet eller annan utsatthet. Att gå med en människa en bit, att lyssna och att dela hennes svårigheter. Att få prata om livet och tron.

I diakonin har man tystnadsplikt. 

Välkommen till våra olika mötesplatser i Tollarpsförsamling. 

Klicka på respektive bild för mer information.

 

Frukostgemenskap i Tollarps församling.

17 januari startar vi upp höstterminen. Frukost i mysig gemenskap. Välkommen.

Lunchgemenskap i Tollarps församling.

Första lunchen för terminen är den 25 Januari En god lunch i härlig gemenskap. Varmt välkommen.

Våffelcafé i Tollarps församling.

Första våffelcafé för terminen är den 1 Februari i Linderöds församlingshem.

Västra och Östra vrams kyrkliga syförening.

16 januari startar vi upp igen. Därefter varannan tisdag kl 13.30 - 15.30 i Västra Vrams församlingshem. Varmt välkommen som medlem!

Stickcafé- skapa och ge

18 januari startar vi upp efter juluppehåll. Plats: Annexet i Västra Vram kl. 17.30-19.30.

Samtalsstöd

Om du vill samtala med någon kan du kontakta antingen någon av våra präster: Charlotta Rosman Nissen, Jonas Brandt eller vår diakoniassistent Helén Meijer. Vi för inga journaler över samtalet och vi har tystnadsplikt.