Diakoni

– omsorg om och kärlek till medmänniskan

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Att värna om och respektera medmänniskan och hålla människovärdet högt är en av diakonens stora uppgifter. Man kan också säga att diakonin är kristen tro omsatt i praktisk handling, där Jesus är vår stora förebild enligt berättelserna i evangelierna i Bibeln.

Diakoni kan vara att skapa goda miljöer och mötesplatser för ungdomar och vuxna och att samverka med samhället runtomkring. Att hjälpa och stödja den som drabbats av ensamhet, sjukdom, arbetslöshet eller annan utsatthet. Att gå med en människa en bit, att lyssna och att dela hennes svårigheter. Att få prata om livet och tron.

I diakonin har man tystnadsplikt.