Vi som jobbar här

Här finner ni kontaktuppgifter till alla anställda i församlingen.

Kyrkoherde

  Administration

   Präster

    Musiker

     Diakoniassistent

      Pedagoger

       Vaktmästare