En begravningsbukett av röda och lila blommor.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Begravning

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkans ordning är en avskedsritual där vi får möjlighet att visa vår kärlek och tacksamhet till den som stått oss nära.

Begravning i Svenska kyrkan
Det är något med döden som gör oss osäkra och rädda. När någon anhörig slits ifrån oss drabbas vi både till kropp och till själ. Samtidigt som sorgen håller den anhörige i ett hårt grepp, så är det många praktiska saker som skall ordnas, bland annat begravningen.
En stor del av de begravningar som sker i Sverige sker i Svenska kyrkans ordning. Den som är medlem i Svenska kyrkan har rätt till kyrklig begravning om inte särskilda skäl föreligger.

Hur går jag tillväga?
Som anhörig tar du antingen själv kontakt med församlingens expedition eller med den präst du önskar skall förrätta begravningen, eller så låter du det gå igenom begravningsbyrån som kontaktar oss för att boka tid för begravning och förmedla de uppgifter som behövs.
Även tid för själaringning och tacksägelse bestäms. Själaringning innebär att man ringer i kyrkklockorna någon av de närmsta vardagarna efter dödsfallet och tacksägelse är en offentlig kungörelse av dödsfallet av någon som varit medlem i Svenska kyrkan. Den anhöriges namn läses upp under gudstjänsten i anslutning till förbönen varefter kyrkklockorna avslutar tacksägelsen. Tacksägelsen äger vanligen rum i gudstjänsten första söndagen efter dödsfallet.
Om man önskar ha en minnesstund i samband med begravningen så går det bra att boka i våra församlingshem i Västra Vram eller i Linderöd, detta till en mindre kostnad för lokalen. Hör med expeditionen om pris: 044-310078. 

Prästen kontaktar dig
Prästen kontaktar dig som anhörig ett par dagar efter att anmälan om dödsfall kommit till vår kännedom och datum för begravningsgudstjänsten har bokats. Ni bestämmer då tillsammans tid för ett samtal där ni diskuterar både praktiska frågor kring begravningsgudstjänsten men också vem den bortgångne var samt existentiella frågor kring liv, död, sorg mm.
Du är naturligtvis själv välkommen att kontakt oss när du än behöver – oavsett om begravningsgudstjänsten sker i denna församlingen eller i annan regi.

Läs mer här om musik vid begravning

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkans ordning är en avskedsritual där vi får möjlighet att visa vår kärlek och tacksamhet till den som stått oss nära, men vi får också möjlighet att be om förlåtelse och försoning för det som inte blev som vi hade hoppats.
Under begravningsgudstjänsten lyser prästen frid över den avlidna och överlåter henne/honom i Guds händer.

Välja gravplats
Att välja gravplats och hur man vill gravsätta den bortgångne är en viktig del. Du kan läsa mer om de olika gravskicken på sidan om gravsättning.

Välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.