Våra olika gravskick

Här kan du läsa om våra fem alternativ till gravsättning på våra kyrkogårdar

VÅRA OLIKA BEGRAVNINGSSKICK:

Fem alternativ till gravsättning

Det finns fem olika möjligheter till gravsättning; kistgrav, urnlund och minneslund, som finns på alla våra kyrkogårdar (Västra och Östra Vram, Linderöd och Äsphult), samt askgravlund och askgravplats som vi för närvarande erbjuder på Västra och Östra Vrams kyrkogårdar.

Här följer en beskrivning av de olika gravsättningsalternativen i vårt pastorat.


Kistgrav

Gravsättning i kistgrav sker vid jordbegravning. Avskedet äger då oftast rum vid graven ute på kyrkogården i samband med begravningsgudstjänsten. Här utfärdas gravbrev. Det går att förlänga gravrättstiden. Officianten avslutar alltid begravningsgudstjänst vid gravplats. Anhöriga ansvarar alltid för anskaffande av gravvård.


Urnlund

De anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättningen. Urnlunden är ett alternativ vid kremationsbegravning om man ändå vill ha en gravplats att besöka.
 Här utfärdas gravbrev. Det går att förlänga gravrättstiden.


Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett helt anonymt begravningssätt. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av församlingens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Som anhörig för man alltså inte veta var i minneslunden gravsättningen skett. Gravrättstid 25 år.
Utrymme finns att sätta blommor och ljus på särskilt anvisad plats.


Askgravlund

Askgravlund finns på både Västra och Östra Vrams kyrkogårdar. De anhöriga välkomnas att närvara vid gravsättningen i askgravlunden.
Anhöriga kontaktar kyrkoförvaltningen för gravsättning.
Telefonnummer till expeditionen: 044 – 31 00 78.
Detta gravskick innebär begränsad gravrätt, vilket betyder att den som är gravsatt äger gravrätten i 25 år. Ingen anhörig äger gravrätten och inget gravbrev utfärdas.
Här beställer vi efter anhörigas medgivande en nanmnplatta till självkostnadspris, för närvarande 1900 kr. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplattan sitter kvar i 25 år.
Utrymme finns att sätta blommor och ljus på särskilt anvisad plats.
Västra Vram: Bronsplatta med namninskription med upphöjda bokstäver.
                       Namnplattan visar namn, födelseår och dödsår.   
Östra Vram: namnplatta i svart granit med lasergravyr.
                     Namnplattan visar namn, födelseår och dödsår.  


Askgravplats

Askgravplats finns på både Västra och Östra Vrams kyrkogårdar. De anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättningen i askgravplatsen.
Anhörig kontaktar kyrkoförvaltningen för gravsättning.
Telefonnummer till expeditionen: 044 – 31 00 78.

Här beställer vi efter anhörigas medgivande en bronsplatta, för närvarande: 7400 kr inkl. platta och skötsel av askgravplatsen i 25 år.
Vid förlängning av gravrätten betalar gravrättsinnehavaren en skötselavgift motsvarande 120 kr/år.
Vid ytterligare gravsättning på gravplatsen tillkommer kostnad
3900 kr för den nya plattan.
 Här utfärdas gravbrev.

Utrymme finns att sätta blommor och ljus på särskilt anvisad plats.

Västra Vram: Grå granitsten med flammad ovansida, 50x40x10 cm.
                       Bronsplatta med upphöjd text som visar namn, födelseår och dödsår.   
Östra Vram: Svart granitsten, 50x36x10 cm.
                      Lasergravyr som visar namn, födelseår och dödsår.