Våra olika gravskick

Här kan du läsa om våra fem alternativ till gravsättning på våra kyrkogårdar

VÅRA OLIKA BEGRAVNINGSSKICK:

Fem alternativ till gravsättning

Det finns fem olika möjligheter till gravsättning; kistgrav, urnlund och minneslund, som finns på alla våra kyrkogårdar (Västra och Östra Vram, Linderöd och Äsphult), samt askgravlund och askgravplats som vi för närvarande erbjuder på Västra och Östra Vrams kyrkogårdar.

Här följer en beskrivning av de olika gravsättningsalternativen i vår församling.


Kistgrav

Gravsättning i kistgrav sker vid jordbegravning. Avskedet äger då oftast rum vid graven ute på kyrkogården i samband med begravningsgudstjänsten. Här utfärdas gravbrev. Det går att förlänga gravrättstiden. Officianten avslutar alltid begravningsgudstjänst vid gravplats. Anhöriga ansvarar alltid för anskaffande av gravvård.


Urnlund och urngravar

De anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättningen. Urngrav är ett alternativ vid kremationsbegravning om man ändå vill ha en gravplats att besöka.
Urngrav erbjuds även på andra platser på kyrkogården. Här utfärdas gravbrev. Det går att förlänga gravrättstiden.


Minneslund

Gravsättning i minneslund är ett helt anonymt begravningssätt. Gravsättningen sker vid lämplig årstid och utförs av församlingens personal under värdiga former utan närvaro av anhöriga. Som anhörig för man alltså inte veta var i minneslunden gravsättningen skett. 
Utrymme finns att sätta blommor och ljus på särskilt anvisad plats.


Askgravlund

Askgravlund finns på både Västra och Östra Vrams kyrkogårdar. De anhöriga välkomnas att närvara vid gravsättningen i askgravlunden.
Anhöriga kontaktar kyrkoförvaltningen för gravsättning.
Telefonnummer till expeditionen: 044 – 31 00 78.

Detta gravskick medför ingen gravrätt och inget gravbrev utfärdas.
Här beställer vi efter anhörigas medgivande en nanmnplatta, för närvarande
2 500 kr. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att namnplattan sitter kvar i 25 år.
Utrymme finns att sätta blommor och ljus på särskilt anvisad plats.

Västra Vram: Bronsplatta med namninskription med upphöjda bokstäver.
                       Namnplattan visar namn, födelseår och dödsår.   
Östra Vram: Bronsplatta med namninskription med upphöjda bokstäver.
                     Namnplattan visar namn, födelseår och dödsår.  


Askgravplats

Askgravplats finns på både Västra och Östra Vrams kyrkogårdar samt i Linderöd. De anhöriga är välkomna att närvara vid gravsättningen i askgravplatsen.
Anhörig kontaktar kyrkoförvaltningen för gravsättning.
Telefonnummer till expeditionen: 044 – 31 00 78.

Här beställer vi efter anhörigas medgivande en bronsplatta, för närvarande:
8 400 kr inkl. platta och skötsel av askgravplatsen i 25 år.
Vid ytterligare gravsättning på gravplatsen tillkommer kostnad
4 500 kr för den nya plattan samt förlängning av gravrätten betalar gravrättsinnehavaren en skötselavgift motsvarande 200 kr/år. 
 Här utfärdas gravbrev.

Utrymme finns att sätta blommor och ljus på särskilt anvisad plats.

Västra Vram: Grå granitsten med flammad ovansida, 50x40x10 cm.
                       Bronsplatta med upphöjd text som visar namn, födelseår och dödsår.   
Östra Vram:  Svart granitsten, 50x36x10 cm.
                      Bronsplatta med upphöjd text som visar namn, födelseår och dödsår.       

Linderöd:       Grå granitsten med flammad ovansida, 50x40x10 cm.
                       Bronsplatta med upphöjd text som visar namn, födelseår och dödsår.